• Barry Wensink/BDUmedia

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen in Nunspeet

NUNSPEET Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft vanochtend besloten in principe medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in het pand aan de Eperweg 21 in Nunspeet (voormalig Kalkuur). Het college heeft een principeverzoek van de eigenaar ontvangen om het pand tijdelijk (maximaal 5 jaar) in te zetten voor de opvang van vergunninghouders. Het gaat om maximaal 75 personen (een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden) die in afwachting van plaatsing elders in de gemeente onderdak moeten hebben. Burgemeester en wethouders hebben besloten positief te reageren op het principeverzoek. "Als gemeentebestuur voelen wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid bij het grote vluchtelingenprobleem in Nederland. Daarom in principe ook ons positieve besluit richting de aanvrager. Maar gelijktijdig realiseren wij ons ook dat dit besluit vragen op zal roepen. Daarom gaan we dit zorgvuldig uitleggen in de betreffende wijk", aldus burgemeester Van Hemmen. Nu de gemeente het principeverzoek positief heeft ontvangen is de volgende stap dat door de eigenaar een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om (tijdelijk) af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zullen na een zorgvuldige belangenafweging een besluit nemen op deze aanvraag. Wanneer de vergunning verleend wordt is hiertegen bezwaar/beroep mogelijk. Zodra de vergunningaanvraag bij de gemeente is ingediend zal de gemeente deze publiceren. Ook zal dan een informatieavond worden gehouden.