Tijdelijk hospice in Oene?

EPE De Stichting Algemene Hulpdienst De Kruimelschaar heeft grote behoefte aan een tijdelijke oplossing voor het grote tekort aan Hospice-bedden. ,,We zijn in onderhandeling over een locatie in Oene en wellicht is ook De Boskamp een mogelijkheid. Uiteraard vormt nieuwbouw (in Epe) de echte oplossing", geeft voorzitter Kees Schaap aan op een druk bezochte bijeenkomst van de vrijwilligers in De Loreley.

door Dick van der Veen

Daar is het puik van de samenleving bijeen, want zo mag je de mensen wel noemen die zich het gehele jaar door via een strak rooster verplichten om klaar te staan voor de medemens. Met liefde en toewijding. ,,De overheid laat steeds meer liggen en dat krijgen wij erbij. Gelukkig zijn er in onze gemeente zoveel vrijwilligers die dat gat opvullen." Schaap doelt daarmee op mensen als Riek Kamphuis, die deze avond tot erelid wordt benoemd. Zij was ruim 20 jaar nauw betrokken bij het verlenen van terminale zorg, één van de taakvelden die de Kruimelschaar beheerst. Met 171 vrijwilligers is de stichting een niet te missen onderdeel van de Eper samenleving. Het hospice Casa Vera aan de Scheperstraat heeft slechts één bed. In Oene zou men over drie bedden kunnen beschikken en in De Boskamp mogelijk nog meer. ,,We hebben uit die hoek al een hele tijd niets gehoord en wachten met smart op een teken van leven", aldus Schaap. Daarna zetten de vrijwilligers de zorgen van zich af en dompelen zich in een bonte avond volop gezelligheid en met een leuke pakket als stoffelijke blijk van waardering voor zoveel belangeloze inzet.

Geschoold

Het hospice sloot recent aanvullend negen geschoolde vrijwilligers in de armen. Daar is het totaal tot vijftig uitgebreid. Er is nog plaats voor twee nieuwe coördinatoren. Om bijvoorbeeld Erna van Roekel werk uit handen te nemen, die door inzet op de Kerstmarkt in Vaassen zelfs deze avond moet laten schieten. Werken in de terminale zorg is oh zo dankbaar, maar kandidaten moeten wel hun eigen rouw hebben verwekt om te kunnen functioneren. Intensieve terminale zorg wordt zowel thuis als in het hospice verleend. Daarbij is tevens aandacht voor ontzorgen van partner/familie. Ans Wentink, sinds 1994 aan Casa Vera verbonden, stopt mogelijk in 2016 en haar collega Ria Pelgrom in januari. Coördinatoren hebben om de vijf weken een week dienst. Ze zijn dan verantwoordelijk voor het aannemen van telefoon, de inzet in hospice en de thuisssituatie en het coördineren en plannen van zorg. Er wordt gezocht naar mensen met een stabiele persoonlijkheid, die kunnen omgaan met ziekte, lijden en rouw, zelfstandig zijn, tactisch, besluitvaardig en met vermogen tot (zelf)reflectie. De tijdsinvestering is in zo'n week maximaal 20 uur en daarbuiten vijf tot zes uur. Reacties naar keesschasasp@gamil.com of schriftelijk Postbus 237, 8169 AE, Epe. Voor meer informatie en de volledig profielschets zie www.kruimelschaar.nl , telefonisch 06-23795462 of coördinatoren@kruimelschaar.nl

Foto: Riek Kamphuis neemt na ruim 20 jaar afscheid en wordt bij die gelegenheid gehuldigd.