• Dick van der Veen

Tien ideeën voor locatie gemeentewerf Heerde

HEERDE De belangstelling voor de locatie gemeentewerf in het centrum van Heerde is overweldigend. Liefst tien projecten liggen op gemeentelijke bureaus. Ze variëren van woningbouw tot een kleinschalige dierentuin.

Dick van der Veen

Een selectiecommissie zet er een studie op, met als doel er vijf uit te halen die aan een ander onderzoek worden onderworpen. Uiteindelijk buigen college en gemeentesecretaris zich er over om het meest geschikte plan aan de raad voor te leggen. Bij de selectie zijn onder meer het Gelders Genootschap en de portefeuillehouder betrokken. De initiatiefnemers hebben te maken gehad met een kwaliteitspaspoort, waarbij de maatschappelijk meerwaarde van een project zwaar weegt. Er wordt een bod op de grond gedaan dat niet meeweegt bij de beoordeling omdat geen boekwaard rust op het perceel. Wel moet een initiatief nauw aansluiten bij de visie gemeente Heerde 2025 en de daaraan gekoppelde structuurvisie.

De behoefte aan invulling van de zichtlocatie bij de lokale gemeenschap is van belang. Eerder was er een soortgelijke situatie met betrekking tot het project Andoornstraat waar zes projecten werden aangemeld. Het college is zich ervan bewust dat net als toen goede communicatie van groot gewicht is om kritiek gericht te kunnen pareren. De tien gegadigden hebben de leges betaald met het risico dat geld niet terug te krijgen. De voorselectie vindt nog dit jaar plaats.

OMROEP B en W kiezen wat de verplichte samenwerking tussen lokale omroepen betreft voor een samenwerkingsverband dat De Nieuwe Hanze 2 heet. Daarvan maken onder meer Epe, Heerde, Hattem, Elburg, Oldebroek, Olst-Wijhe, Zwolle en Kampen deel uit. ,,De Nieuwe Hanze 1 met Hardenberg en Ommen is te ver van ons bed", zegt portefeuillehouder Jan Berkhoff. Epe en Hattem denken er ook zo over met die nuance dat Epe een eerste prioriteit legt bij een samenwerkingsvorm richting Apeldoorn. De Nieuwe Hanze 2 is een gebied met 338.126 inwoners. Epe besloot onlangs om de bijdrage voor de lokale Omroep 794 de komende twee jaar te verdubbelen tot circa 16.000 euro. Heerde wacht de ontwikkelingen af en houdt het bij 5.100 euro. ,,Waarbij wel moet worden bedacht dat wij vergaand faciliteren met de ruimte in Villa Jacoba", aldus Berkhoff.

Daarover is het bestuur in onderhandeling met het bestuur van de omroep. Bij dat alles speelt als nieuw initiatief Noordoost Veluwe TV, waarin Epe,m Heerde en Hattem elkaar moeten vinden. Dat is een complexe aangelegenheid omdat Hattem materialen en tv-ervaring inbrengt en zich open moet stellen voor gedeelde uitzendingen. Dat laatste is van levensbelang voor het welslagen van het project. Hattem heeft juist problemen met een geschikt onderkomen en met financiële invulling. In Heerde en Epe wordt achter de schermen hard gewerkt om cameramensen, verslaggevers, presentatoren en technici handelingsvaardig te maken. Goed voorbeeld is Nunspeet waar men door veel reclame met betaalde krachten werkt.