• Roos Koole

'Tevredenheid over WMO-voorzieningen Nunspeet'

NUNSPEET De WMO-cliënten in de gemeente Nunspeet zijn meer dan gemiddeld tevreden over de gemeentelijke ondersteuning, meldt de gemeente. ,,Dat is de voornaamste conclusie uit het tevredenheidsonderzoek dat onderzoeksbureau ZorgfocuZ dit voorjaar heeft uitgevoerd onder de clïenten met voorzieningen uit de WMO."

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning doet de gemeente Nunspeet periodiek onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten die voorzieningen uit de WMO nodig hebben. De resultaten zijn positief. De tevredenheid is groot over het contact met de gemeente over de toegang tot de ondersteuning en de snelheid waarmee men geholpen is. De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt nog hoger beoordeeld. Zo'n 85 procent van de ondervraagden vindt de geboden ondersteuning passend bij de hulpvraag.

Door een goede ondersteuning vanuit de gemeente bereiken WMO-cliënten een hogere kwaliteit van leven, kunnen zich beter redden en slagen er beter dingen zo veel mogelijk zelf te kunnen doen. ,,En daar doen we het voor", zegt een tevreden wethouder Gert van den Berg.

Toch zijn er ook punten die aandacht verdienen de komende tijd. Een voorbeeld hiervan is de bekendheid met - en het gebruik van - onafhankelijke cliëntondersteuning. De bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuning is afgelopen jaar toegenomen van 33 procent naar bijna 50 procent. "Dit betekent echter ook dat de helft van alle mensen die gebruik maken van de Wmo niet bekend is met deze vorm van ondersteuning. En daar gaan we extra aandacht aan besteden" aldus de wethouder.

In het najaar wordt er een aanvullend onderzoek uitgevoerd in de gemeente Nunspeet om dieper in te gaan op de bevindingen uit het ervaringsonderzoek van cliënten met de Wmo in 2016. Met deze uitkomsten wil de gemeente de tevredenheid over deze dienstverlening verder vergroten.