• Wethouder Jan Berkhoff heeft met het Sociaal Domein heel wat boven zijn hoofd hangen.

    Dick van der Veen

Tevreden klanten en aanmerkelijk minder kosten in sociaal domein

HEERDE De gemeente Heerde heeft in het Sociaal Domein sinds de decentralisatie belangrijke stappen gezet. Het blijkt uit de monitor die tijdens de themaraad wordt toegelicht. De klanten bij Jeugd en WMO geven een zeven en een acht als rapportcijfer; er zijn op onderdelen minder kosten gemaakt.

Dick van der Veen

De raadsleden proberen met kritische vragen het succesverhaal 'op z'n plaats te zetten', onder meer met de opmerking dat een beeld ontstaat van kosten die leidend zijn in plaats van de zorg. In ieder geval spreekt dat laatste niet uit de klachten. Daarvan zijn er zeven bij Jeugd, waarvan drie in beroep die niet tot escalatie leiden. De vergelijking met andere gemeenten ontbreekt veelal, maar daar waar die er wel is pakt het gunstig voor Heerde uit. Paul Harmsen, regievoerder Jeugd, heeft het langste verhaal. ,,We staan dichter bij de cliënt. De inzet Veilig Thuis is fors verminderd, bijna geen interventies spoedeisende zorg, wel toename Onder Toezicht Stelling, maar dat komt voor 95 procent door van buiten Heerde geplaatste kinderen."

BEGIN Opmerkelijk: begin 2017 nog 724 cliënten in zorg bij Centrum Jeugd en Gezin; eind dat jaar 490. Het heeft te maken met opschoning van het bestand. Negatief ook het aantal jongeren met individuele begeleiding: in Heerde 13,3 tegen Gelderland 8,7 procent, waar het in 2015 nog 9,7 provinciaal en 9,5 procent Heerde was. Het inzetten van gezinscoaches is profijtelijk: in een vergelijk met kosten externe inhuur een voordeel van 547.287 euro. In het contact met onderwijs en huisartsen is nog een wereld te winnen. Met de huisartsen in Wapenveld lukt het goed, doordat daar minder schotten tussen zitten dan in Heerde. Gezamenlijke inkoop Jeugd/WMo in 2019, digitale gegevensuitwisseling en integrale samenwerking is een volgende verbeterslag.

Een steekproef geeft aan dat cliënten Algemeen schoon en leefbaar huis de gemeente een dikke acht geven. Ties Buimer, beleidsadviseur WMO) heeft nog een opvallend cijfer: het percentage unieke cliënten 18 jaar en ouder is met 0,5 in Heerde extreem laag.

VERGELIJK In een vergelijk: Apeldoorn 2.4, Epe 1,2, Hattem 1 procent. In het kader Algemene Voorzieningen Regeling stijging aantal klanten van 92 in 2015 via 117 in 2016 naar 164 in 2017, stijging dagbesteding 17 naar 28 procent, individuele begeleiding daling 45 naar 37 procent. Erna Palland, beleidsadviseur particulierenwet-werk) geeft aan dat een stevige groei uitkeringsgerechtigden plaats vond: 153 in 2015 naar 190 eind 2017 met een piek van 213 in de zomer van dat jaar.

Oorzaken: economische crisis, instroom 14 statushouders, langer uitkering door opschuiven pensioen. De raadsleden dringen aan op optimaliseren talencursus bij statushouders, waar evenwel vrijwilligheid aan hecht. Wat de vooruitzichten betreft: minder instroom levensonderhoud en meer uitstroom. Bij dat laatste is mismatch op de arbeidsmarkt een rem: werkgevers eisen met MBO-3 een hoger opleidingsniveau.