Ten strijde tegen hondenpoep

HEERDE Sinds de gemeente Heerde de hondenbelasting afschafte is het er met de netheid van straten en het openbaar groen niet beter op geworden. Dat blijkt tijdens bij de bespreking van het handhavingprogramma 2015. Ben van der Linde (CU/SGP) verlangt van portefeuillehouder burgemeester Inez Pijnenburg dat ze de overlast met name in Wapenveld aanpakt. Er zouden te weinig uren voor ingeroosterd zijn. De burgemeester oppert het idee van uitlaatvelden, maar iedereen is het er over eens dat de burger de eigen verantwoordelijkheid dient te nemen en dat alles niet kan worden afgewimpeld op de toezichthouder.