• (Archieffoto ter illustratie).

    Lex van Lieshout

Teleurstelling bij omwonenden de Waag Hattem

HATTEM De omwonenden van de Waag in Hattem zijn teleurgesteld nu de raad maandag heeft ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen. Dit besluit maakt de weg vrij voor de realisering van woningbouw aan de Waag 6. Op dit terrein staat al geruime tijd een pand leeg. Een initiatiefnemer wil dit pand slopen en heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen voor de bouw van drie vrijstaande woningen. De ontwikkelaar deed vorige week een ultieme poging om de buren op andere gedachten te brengen. Het voorstel om de nokhoogte van de te bouwen woningen te verlagen op voorwaarde dat de zienswijzen worden ingetrokken, bracht de buurt niet op andere gedachten. De tien reclamanten van de Waag zijn van mening dat zij te weinig zijn gehoord in de procedure. Zij zijn niet tegen woningbouw op dit perceel, maar pleiten voor een lagere bebouwingsdichtheid per hectare. De PvdA spreekt van een deksels dilemma. ,,Hebben we het idee dat alle belangen voldoende zijn afgewogen?", aldus Carla Broekhuis. Ook andere raadsleden erkenden dat met name de communicatie en de procedure richting omwonenden beter had gekund. Uiteindelijk gaven de ruimtelijke argumenten de doorslag voor de PvdA, VVD, CU en CDA om voor het voorstel te stemmen. D66 stemde tegen het voorstel en deed de suggestie om het voorstel aan te houden in de hoop dat beide partijen tot een oplossing komen. Zo zou een proces bij de Raad van State en daardoor vertraging van de plannen voorkomen kunnen worden. De bewoners geven aan zich te beraden over de vervolgstappen en sluiten een gang naar de RvST niet uit.