• Red de Veluwe

Tegenstanders Lelystad Airport mobiliseren stemmers

VELUWE De tegenstanders van uitbreiding van Lelystad Airport richten zich met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten op de stemmers. Stichting Red de Veluwe is de campagne 'Stem Stil!' gestart. En de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben een speciale kieswijzer opgesteld. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart.

Doel van de campagne van Stichting Red de Veluwe is dat Veluwenaren bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart massaal stemmen op partijen die tegen de laagvliegroutes zijn, meldt de stichting in een persbericht. De campagne bestaat uit spotjes op landelijke en regionale radiozenders en diverse andere acties ,,die moeten voorkomen dat de Veluwe vanaf 2020 wordt opgezadeld met enorm veel lawaai.''

RUST IN DE REGIO Stichting Red de Veluwe maakt zich sterk voor de rust in deze regio en het behoud van een gezond en veilig leefklimaat. ,,Als het aan de regering ligt, razen straks de Boeings en Airbussen vanaf Lelystad Airport laagvliegend over de Veluwe. Inwoners en recreanten worden dan niet meer gewekt door kwetterende vogels maar door het lawaai van deze vliegtuigen. Voor de recreatiesector is dat funest. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders gaan voor een vakantie naar de Veluwe. Er werken ruim 21.000 personen in de Veluwse recreatiebranche. De uitbreiding van Lelystad Airport levert slechts een fractie van dat aantal banen op.''

STILLE STEM De politiek kan de plannen nog tegenhouden als maar de juiste partijen het voor het zeggen hebben, zegt Red de Veluwe. ,,De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben namelijk effect op de samenstelling van de Eerste Kamer. Om die reden vindt Stichting Red de Veluwe dat bewoners 'stil' moeten gaan stemmen op 20 maart. Een stem op de regeringspartijen betekent een stem voor opening van Lelystad Airport. Dat staat nou eenmaal in het regeerakkoord en daar kunnen de plaatselijke afdelingen van de coalitiepartijen helaas geen verandering in brengen hoezeer zij ook tegen de uitbreiding zijn en daar heldere standpunten over innemen.''

Stichting Red de Veluwe roept op ,,om partij te kiezen voor de Veluwe en te stemmen op de partijen die vinden dat Lelystad dicht moet blijven totdat het luchtruim is herzien en de laagvliegroutes van de baan zijn.'' Meer informatie over de campagne en de stichting zijn te vinden op www.stemstil.nl en www.stichtingreddeveluwe.nl.

STEMWIJZER Ook de SATL richt zich op de kiezers. De actiegroepen hebben een kieswijzer opgesteld op basis van de standpunten van alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe en Friesland.

De regionale en landelijke partijstandpunten over Lelystad Airport zijn hiervoor door SATL in kaart gebracht. ,,De kieswijzer laat zien dat er in alle hoeken van het politieke spectrum partijen zijn die zich ferm opstellen tegen een opening van Lelystad Airport zolang de laagvliegroutes niet van tafel zijn'', zegt Mijndert Ververs, voorzitter van SATL.

INFORMEREN Hij vervolgt: ,,We willen met deze kieswijzer niemand voorschrijven op wie te stemmen. Dat is een persoonlijke keuze. Maar we willen iedereen wel informeren hoe de partijen over het dossier Lelystad Airport denken. Veel provinciale bestuurders en partijen willen al langere tijd dat Lelystad Airport voorlopig niet open gaat. ''

,,Landelijk ligt dat anders: daar willen diverse partijen gewoon doorgaan. Het is wat ons betreft aan de kiezer om, mede met onze kieswijzer in de hand, een keuze te maken. Onze opvatting blijft: eerst een herindeling van het luchtruim, met als doel een situatie waarbij laagvliegen niet meer voorkomt. Dan zien we daarna wel of Lelystad Airport op fatsoenlijke wijze open kan."

MEETLAT Voor deze kieswijzer heeft SATL alle partijen langs een 'Lelystad Airport-meetlat' gelegd. Hoe meer sterren een partij, hoe meer ze opkomt voor het belang om Lelystad Airport met zijn laagvliegroutes tegen te houden. De kieswijzer van de samenwerkende actiegroepen is te vinden op de website van SATL