Subsidie voor nieuw jongerencentrum in Doornspijk

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten subsidie te verstrekken voor een nieuw jongerencentrum in Doornspijk. ,,Jongeren uit Doornspijk hebben in een gesprek met de burgemeester gevraagd om een jongerencentrum mogelijk te maken. Samen met hun ouders en stichting Wiel hebben zij hiervoor een plan opgesteld", aldus wethouder Willem Krooneman (CU). Het jongerencentrum opent, onder verantwoordelijkheid van stichting Wiel, zo spoedig mogelijk de deuren in Dorpshuis de Deel in Doornspijk.

Eerder kende Doornspijk het jongerencentrum Deel II. Dit centrum is destijds wegens bezuinigingen gesloten. "Het is heel positief dat de huidige jongeren zelf aangeven over een eigen plek te willen beschikken en dat zij zelf hiervoor het gesprek met de burgemeester zijn aangegaan," vertelt wethouder Willem Krooneman. "Ze tonen hiermee aan bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Verder gaan zij aan de slag met schilderen en inrichten."

Jongerenwerker Caroline Turner van stichting Wiel heeft de wensen van de jongeren en hun ouders geïnventariseerd en gekoppeld aan de wensen van het straathoekwerk. Het hoofddoel van het nieuwe jongerencentrum is dat van ontmoetingsplek. Verder is er ruimte voor activiteiten en eventuele ondersteuning vanuit het jongerenwerk. Zo is stichting Wiel met een jongerenwerker in het nieuwe jongerencentrum aanwezig. Die geeft dan - in een ongedwongen sfeer - voorlichtingen, tips en adviezen. Ook kunnen jongeren hun verhaal kwijt aan de jongerenwerker.

"Naast het bieden van een veilige plek voor onze jeugd, hebben we in het jongerencentrum aandacht voor eventuele preventie en voor vroegsignalering", zegt Krooneman. ,,Door het straathoekwerk en de betrokkenheid van ouders kunnen we de jongeren helpen bij het vermijden van risico's."

In het najaar van 2016 vindt een evaluatie plaats. Als blijkt dat het jongerencentrum goed voorziet in de behoeften van de jongeren volgt de voortzetting hiervan in 2017. De verwachting is dat een groep van zo'n 22 jongeren twee of drie avonden per week gebruik zal maken van de jongerenplek.