• De Paardenvierdaagse is het grootste recreatieve hippische evenement van Nederland.

    Archief BDU Media

'Subsidie paardenmiddel?'

EPE Het zal er om hangen of de stichting Paardenvierdaagse een gemeentelijke bijdrage van 14.500 euro krijgt om de 25ste editie luister bij te zetten. Elf leden verklaren zich voor; de overige twaalf scharen zich (vooralsnog) achter het college dat in zes punten aangeeft waarom subsidie in dit geval niet kan.

Het zijn niet de eerste de beste instanties die pleiten voor een ja tegen het verzoek. De ondernemersverenigingen uit Vaassen en Epe, de stichting Epe Promotie en EPOP. Ze leggen de nadruk op een uniek stuk promotie voor de gemeente Epe, waarvan duizenden inwoners en toeristen een kwart eeuw lang genieten. Een nadruk op het verbinden van de dorpen, omdat een deel van de festiviteiten zich ook in Vaassen afspeelt. ,,De uitstraling van het evenement is onomstreden. Het past echter niet binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld", geeft wethouder Erik Visser het collegestandpunt aan. Dat het verzoek na de begrotingsbehandeling binnen kwam wordt als een complicerende factor aangemerkt.

BELANG Voorzitter Nijenhuis licht het belang voor Vaassen toe met activiteiten die op jong en oud zijn toegesneden met inbreng hoefsmeden, dierenartsen, Horecaplein, wedstrijd mooiste koets en kleurplaten. Iwan Jonker onderstreept de muzikale belangen van EPOP, Martin Lokhorst , Epe Promotie, geeft schriftelijk aan het vreemd te vinden dat 2,5 miljoen voor riolering er met een hamerklap door gaat, het zo moeilijk ligt met een kleine uitgave en er voor de Acht van Epe en Epe On Ice wel de knip werd getrokken. ,,Maak er geen politiek spel van", adviseert hij de raad.

Voorzitter Ruud Jager schetst inhoudelijk de Maand van het Paard, die van 22 mei tot 28 juni duurt. De inbreng van de gemeente daarbij is onmisbaar, geeft hij mee. Nieuwe Lijn daagt de aanvragers uit in te gaan op steekhoudende argumenten voor afwijzing van het college. Hij ziet de subsidie deels naar een bijdrage in medewerking artiesten gaan.

BETROKKEN Nijenhuis geeft hem aan dat Vaassen er meer dan één dag bij betrokken is. SGP/CU ziet in de gevraagde bijdrage ook geld afvloeien naar vrijwilligerswerk en verwacht precedentwerking. ,,Vooralsnog wijzen we de bijdrage af. Het is een ad hoc kwestie zo kort voor de verkiezingen.' Gemeentebelangen acht een wonder nodig om de uitgave te doen. De PvdA vindt dat er voldoende geld in de samenleving zit om het mogelijk te maken. Groen Links zegt erin de raadsvergadering op terug te komen. D66 pleit voor creativiteit, ondersteunt het initiatief net als de lijst Koman. ,,Als we allemaal zo enthousiast zijn voor dit gebeuren wat de hele gemeente een lift geeft moeten we dan zo streng in de leer blijven? Er zijn voorbeelden te over waar dat niet is gedaan."

De VVD zegt toe afwijzende argumenten van het college met een memo te beantwoorden. Het CDA zegt dat de raad kaders kan veranderen. De afloop is in de raadsvergadering van maart.