'Streven naar 100% masteropgeleide leerkrachten'

HATTEM 'Word wie je bent'. Deze spreuk van de filosoof Nietzsche is het motto van de Sint Andreasschool in Hattem. ,,Ieder mens is op zoek naar hoe hij zou willen zijn. De opvoeder neemt een belangrijke rol in bij die zoektocht door te vragen, te luisteren en ook door een rolmodel te zijn", legt directeur Stefan Gijsbertsen uit.

door Angela van Erven

Met de aanstelling van Gijsbertsen in 2012 is een frisse wind gaan waaien op de Katholieke basisschool. In tegenstelling tot vroeger is iedere leerling welkom op de Andreasschool.

De nieuwe missie en visie van de school komen tot uiting in een onderwijsconcept waarbij betekenisvol onderwijs een grote plaats inneemt. Er wordt zoveel mogelijk thematisch en vakoverstijgend lesgegeven, gericht op de ontwikkelingsopgave en de interesse van ieder kind. Op die wijze raken de kinderen intrinsiek gemotiveerd, en dat staat garant voor kinderen die gepassioneerd en vol zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen tegemoet treden. Gijsbertsen: ,,De maatschappij kent veel veranderingen. We zien ons geplaatst voor de uitdagende opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Wij willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige individuen, die in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven én dat van anderen. De bron waardoor we geïnspireerd worden zijn de uitgangspunten van het Katholieke geloof. De huidige samenleving biedt ons door ontwikkelingen als ontzuiling en de technische revolutie keuzemogelijkheden op terreinen van leren, werken en relaties. Om die keuzes te kunnen maken dient men zich voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Als directeur moet ik voorwaarden te scheppen om dit te realiseren."

Het leerlingaantal op de Andreasschool schommelt al jaren rond de 100. De directeur benadrukt dat juist deze kleinschaligheid voordelen met zich meebrengt. ,,Het onderwijs op kleine scholen is niet per definitie minder dan op grotere scholen. Op de Andreasschool streven we naar 100% masteropgeleide leerkrachten. Dat past bij deze maatschappij. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de leerkracht die ervoor staat. Een kleine school is wendbaar, dus veranderingen zijn snel doorgevoerd. Door de combinatieklassen gaan kinderen zelfstandig werken en zijn er meer verticale vriendschappen. Mocht er expertise van buiten nodig zijn dan lossen we dit op binnen het samenwerkingsverband van stichting Catent, waarbij de Andreasschool is aangesloten."