Stichting Roparun steunt Veluwse Wensambulance Elburg

ELBURG - Stichting Veluwse Wensambulance in Elburgontvangt 27.500 euro van Stichting Roparun. Dit bedrag wordt gebruikt voorde aanschaf van één wensambulance. De Veluwse Wensambulance vervult dewensen van mensen die in de (pré)terminale fase van hun leven zijn of doorhun chronische ziekte afhankelijk zijn van liggend vervoer.*Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun: "Vanuit de opbrengstvan de Roparun stellen wij een bedrag van 27.500 euro ter beschikking aanStichting Veluwse Wensambulance. We zijn blij dat we op deze manier eenbijdrage kunnen leveren aan het belangrijke werk dat de stichting verricht.Vanuit de Roparun ondersteunen we doelen die helpen ons motto waar temaken: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnenworden toegevoegd aan het leven."De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs enHamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs enverzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen metkanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoeneuro opgebracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten oppalliatieve zorg voor mensen met kanker. Volgend jaar start de 24e editievan de Roparun op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op maandag 25 meifinishen de teams op de Coolsingel in Rotterdam.