• Cursus Introductie Gitaar

    muzieklesgeldermasen.nl

'Stichting Muziekonderwijs Oldebroek in grote problemen door uitspraak gemeenteraad'

OLDEBROEK Tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2019 in Oldebroek donderdag 9 november, is Stichting Muziek Onderwijs Oldebroek (SMO) en CMV Concordia Oldebroek duidelijk geworden dat er geen steun meer komt voor muziekonderwijs in Oldebroek. In het seizoen 2013-2014 is de toenmalige streekmuziekschool failliet gegaan waardoor de faciliteiten voor muziekonderwijs definitief waren verdwenen. Concordia heeft destijds het initiatief genomen om een eigen stichting op te richten die de taak kreeg haar leerlingen van muziekonderwijs te voorzien. Ineens kregen zij maar liefst veertig leerlingen waarvoor ze muziekonderwijs moesten organiseren en faciliteren.

SMO heeft in 2014 overleg gehad met de muziekvereniging Concordia en de gemeente Oldebroek. Beide hebben een bijdrage in de kosten gedaan, zodat het lesgeld op een aanvaardbaar niveau kon blijven. Destijds heeft de gemeente aangegeven dat het een tijdelijke maatregel betrof. De overleggen die daarop volgden hebben ertoe geleid dat de vier muziekverenigingen besprekingen zijn gestart om te werken naar een kunst- en cultuurnota die niet alleen muziekonderwijs zou omvatten. ,,Tot onze opluchting hebben de gesprekken met alle fracties  - behalve de VVD - ertoe geleid dat deze een positieve opstelling in gingen nemen. Aangevoerd door wethouder Bob Bergkamp is aangedrongen om te onderzoeken of een verlenging van de tijdelijke maatregel mogelijk was."

,,Maar tijdens de raadsvergadering heeft tot onze grote verbazing de grootste fractie geen goedkeuring gegeven, ondanks hun positieve uitspraken in de verkiezingsperiode", schrijven Stichting Muziek Onderwijs Oldebroek en CMV Concordia Oldebroek in een gezamenlijk persbericht. ,,In een reactie geeft deze fractie aan zich positief op te willen stellen, maar conclusie is dat veel kinderen in de toekomst geen muziekonderwijs kunnen volgen."

SMO wordt nu gedwongen om met haar veertig leerlingen het Kulturhus te verlaten, omdat een besparing in huisvesting de belangrijkste optie is. ,,De samenwerking met Kulturhus is fantastisch, maar zij zijn gebonden aan vaste huurprijzen. Ongetwijfeld word de rekening van het verschil in huuropbrengst dan weer bij de gemeente gelegd, omdat destijds het Kulturhus ook ontwikkeld is voor de huisvesting van muziekonderwijs. Nu worden, door het verlaten van de Talter, de activiteiten daar uitgehold en komen ruimtes leeg te staan. Het is bovendien onvermijdelijk dat de lesgelden worden verhoogd en daarmee verdwijnt het aanbod aan kunst en cultuur nog meer in gemeente Oldebroek. Een leerlingenstop is werkelijk desastreus, maar bijna onvermijdelijk."