• Barry Wensink/BDUmedia

Steun voor herdenkingsplek en openbare toiletten in Epe

EPE De gemeenteraad van Epe keurde met algemene stemmen de programmabegroting 2018-2021 goed. Van de vijftien amendementen en moties werden de meeste verworpen. De raad omarmde een motie van CDA en VVD waarin het college werd gevraagd alles in het werk te stellen om tot een oplossing te komen voor het verplaatsen van een groendepot aan de Wachtelenbergweg om daar een herdenkingsplek te maken ter ere van de familie van Essen die op deze plek en op schuilplaatsen elders in Epe 54 joden, verzetsmensen en piloten voor de bezetter verborgen hield.

Dick van der Veen

De gehele raad stond achter het particuliere initiatief, dat breed gedragen wordt organisaties en scholen. Alleen Nieuwe lijn en Gemeentebelangen keurden de motie af. Zij willen dat er eerst wordt gewacht op een voldragen voorstel van het college en dat daaraan losgekoppeld van de politiek raadsbrede steun moet worden verleend.

TOILET Een motie van SGP Christen Unie om opnieuw openbare toiletten te realiseren in de centra van Vaassen en Epe kreeg ruime steun. Allen de VVD was er op tegen en volgde de redenering van wethouder Scholten die aan gaf dat de Horeca-gelegenheden en het gemeentehuis voldoende mogelijkheden bieden voor mensen-in-nood. In de motie wordt aangegeven dat de gemeente veel geld krijgt om de centra in te richten. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar geschiktheid van openbare toiletten voor mensen met een beperking.

Een motie van de Lijst Koman om het gehele jaar door een hondenpoepzuiger in te zetten om daarmee de klachten van veel inwoners over vervuiling door uitwerpselen werd met 9 tegen 6 stemmen verworpen.

Een motie van D66 om eenmalig op zondag 24 december de supermarkten twee uur open te stellen werd alleen door de VVD gesteund. De raad stelde zich in meerderheid op achter het bestuursakkoord waarin Epe geen ruimte laat voor koopzondagen.