• De gemeente Hattem begint met een pilot.

    Angela van Erven

Start pilot mengvorm in Hattem

HATTEM De gemeente Hattem start met een pilot waarbij het voor drankverstrekkende horecabedrijven met vergunning en slijterijen wordt toegestaan om food- en non-food artikelen te verkopen. Op basis van de huidige Drank- en Horecawet zijn mengvormen van horeca en detailhandel niet toegestaan.

Angela van Erven

De proef gaat 1 juli van start en duurt een jaar. Na afloop volgt een evaluatie waarin wordt bezien of de pilot heeft bijgedragen aan het bieden van meer beleving aan consumenten en heeft voorzien in een behoefte. Alle drankverstrekkende horeca met vergunning en slijterijen kunnen na aanmelding deelnemen. Reden om in Hattem met de pilot te starten was de verkoop van producten bij twee lokale horecabedrijven wat is strijd is met de regelgeving. Op zoek naar een alternatief voor handhaving is burgemeester Jan Willem Wiggers een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een pilot.

OVERLEG Voorafgaand werd eerst overleg gevoerd met ondernemersvereniging HAVO, de Koninklijke Horeca Nederland en de lokale horeca- en slijterijen. De HAVO en Koninklijke Horeca Nederland hebben aangegeven positief tegenover de plannen te staan. ,,De HAVO is zeer positief over deze pilot die in constructief en goed overleg met de gemeente tot stand is gekomen. De markt veranderd, een stukje beleving wordt steeds belangrijker. Op prijs alleen win je het niet meer. Hoe mooi is het dan wanneer je bijvoorbeeld voordat je wijn koopt eerst een glaasje kan proeven", aldus HAVO voorzitter Klaas van Dieren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde vorig jaar een landelijke pilot voor gemeenten om te experimenteren met mengvormen detailhandel en horeca. De uitkomsten van deze proef worden meegenomen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet. In het verlengde van de landelijke pilot gaat de proef in de Hanzestad van start. Daarnaast heeft de burgervader onder voorwaarden ingestemd met het verzoek van wijnhandel Bloem aan de Markt om een gevelterras in te richten tijdens de openingstijden van de winkel voor het schenken van wijn. Per klant mogen er maximaal 2 glazen wijn worden verkocht.

BELANGRIJK Een belangrijke overweging van de gemeente om deze mengvorm toe te staan, is dat het aantal verkooppunten van alcohol niet wordt uitgebreid. Dit uit oogpunt van volksgezondheid. Het blijft voor winkeliers niet toegestaan alcohol te schenken. Daarnaast dient de verkoop van andere producten ongeschikt te zijn aan het horecabedrijf of aan de slijterij. Tijdens de pilot zal gecontroleerd worden of de voorwaarden worden nageleefd. Burgemeester Wiggers benadrukte dat het een pilot betreft omdat de huidige wet en regelgeving mengvormen nog niet toestaat. ,,Er wordt gestart met een pilot van een jaar in de hoop en afwachting dat overleg op landelijk niveau leidt tot aanpassing van de regels."