• Het standbeeld van Molijn wordt onthuld

    Wijnand Kooijmans

Staandbeeld voor Molijn

NUNSPEET Op het terrein van multifunctioneel centrum Veluvine in Nunspeet is een standbeeld van François Adriaan Molijn onthuld. Het gaat om een metershoog beeld dat is gemaakt door kunstenaar Nicolas Dings en dient als eerbetoon aan Nunspeets eerste grote industrieel.

Wijnand Kooijmans

 

Het beeld werd onthuld door Ben van Wendel de Joode, auteur van de biografie over Molijn. Dit met assistentie van Marie-Christie Kleiberg, Laura Russchen en Joëlle Visser, drie leerlingen van het Nuborgh College dat onderdeel uitmaakt van de Veluvine.

 

BEVLOGENHEID In het beeld heeft Dings getracht de bevlogenheid van Molijn en dienst engagement uit te drukken. Molijn wordt vergezeld door zijn onafscheidelijke hondje. Het gezicht van Molijn is duidelijk herkenbaar. In het beeld is een keur van elementen opgenomen. Kwasten, een verftube- en roller verwijzen naar de verffabriek Veluvine die Molijn oprichtte en stond op het terrein van de huidige Veluvine.

Een tram verwijst naar het openbaar vervoer in de vorm van een tramlijn van Nunspeet naar Hattem welke in opdracht van Molijn werd aangelegd. De culturele voorzieningen welke door Molijn werden gesticht komen via muziekinstrumenten op het beeld tot uitdrukking. Het kunstwerk wordt in de avonduren verlicht waarbij het langzaam van kleur verandert. Aan de totstandkoming van het beeld is anderhalf jaar voorbereiding voorafgegaan.

Molijn is afkomstig uit een geslacht van vernisstokers, dat al in het midden van de negentiende eeuw actief was met de productie van verf en vernis. Op zijn zeventiende ging Molijn werken in het bedrijf van zijn vader. Zijn eerste echtgenote overleed twee weken na de geboorte van hun zoon. Vier jaar later trouwde François Adriaan Molijn opnieuw. Een zus van zijn overleden vrouw werd zijn tweede echtgenote Diderica. In 1894 verhuisde het echtpaar naar Nunspeet waar ze onderdak vonden in Villa Grote Bunte, nu in gebruik bij de Paasheuvel Groep.

 

VERFFABRIEK Met de oprichting van de verffabriek Veluvine in 1895 wilde Molijn zijn idealen verwezenlijken. De werkgelegenheid bestond op dat moment vooral uit agrarische ondernemingen. Molijn zorgde voor goede sociale voorzieningen voor zijn personeel. Bij de oprichting was al sprake van werknemersparticipatie, in 1897 werd een ziekenkas opgericht. De lijfspreuk van Molijn was dat arbeid niet het doel van het leven is maar een middel om tot een gelukkig en nuttig bestaan te geraken.

Molijn was voor het dorp Nunspeet van grote betekenis. Zo gaf hij de aanzet tot de groei van het dorp door de aanleg van wat destijds de Groote Weg werd genoemd. Het is de huidige F.A. Molijnlaan. Er werden veel villa's aan gebouwd, waardoor de landschapsarchitect Leonard Springer werd ingehuurd. Molijn zorgde ervoor dat Nunspeet elektra kreeg middels de oprichting van de 'Elektriciteitsmaatschappij Nunspeet. Voor de aanleg van waterleiding kreeg hij geen toestemming. Molijn was tevens de oprichter van een stoom-zuivelfabriek (het huidige Nestlé) en een stoomwasserij.

 

DORPSHUIS Zijn tweede echtgenote Diderica was ook nauw bij de Veluvine betrokken. Na de dood van haar man bestuurde zij het bedrijf mede. Ook was ze bewogen met het dorp Nunspeet. In 1921 werd op haar initiatief dorpshuis 'Molijn-de Groot' opgericht waarin nu de Dorpsherberg is ondergebracht.