• BDU

Staan plannen Smash'70 woonzorgzone in de weg?

HATTEM Wat zijn de consequenties van de renovatieplannen van tafeltennisvereniging Smash '70 Hattem voor de uitbreiding- en verbouwingsmogelijkheden van de woonzorgzone rondom Hanzeheerd De Bongerd. Dat is wat CU-fractievoorzitter Gert Kers zich afvraagt nu het college heeft ingestemd met een lening van anderhalve ton aan de tafeltennissers.

Om toernooien te kunnen blijven organiseren wordt het verenigingsgebouw van Smash '70, dat achter Hanzeheerd De Bongerd is gelegen, verbouwd tot een goede sportaccommodatie. Het dak wordt vervangen en verhoogd en er komt een nieuwe sportvloer. CU- raadslid Gert Kers wil van het college weten wat de plannen van Smash inhouden voor de uitbreidings- en verbouwmogelijkheden van Hanzeheerd De Bongerd nu het ernaar uitziet dat de tafeltennisvereniging voor een lange periode aan de Eijerdijk blijft gevestigd.

In het collegeprogramma 2014-2018 "Samen bouwen aan de toekomst van Hattem", staat dat het college juist de ontwikkeling van de twee woonzorgzones, waar meer ruimte is voor mensen met een zorgvraag, wil stimuleren. Kers vraagt het college in hoeverre de plannen van Smash dit beleid beperkt. Verder wil de CU fractievoorzitter weten of er overleg heeft plaatsgevonden met De Bongerd.

De lening wordt verstrekt voor een periode van 25 jaar. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren op een positieve manier opgesteld als het gaat om accommodatievraagstukken bij sportverenigingen. Eerder heeft de gemeente al op een positieve en faciliterende wijze meegewerkt aan de realisatie van kunstgrasvelden en de nieuwbouw van kleedkamers bij de voetbalverenigingen. Ook aan de Hatttemse Mixed Hockey Club werd in 2015 een lening verstrekt voor de vervanging van het hoofdveld. Het besluit voor de lening aan Smash past volgens de gemeente Hattem in deze lijn en is budgettair neutraal voor de gemeente. Vanwege de vakantie van ambtenaren kon de gemeente Hattem nog geen reactie geven.