• Dick van der Veen

Sport: steun jeugd minima

HEERDE Heerde verdubbelt het budget jeugd sportstimulering om 20 kinderen van ouders met een inkomen tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm te helpen. Voor hen wordt kleding en contributie betaald. Er is inmiddels een wachtlijst. Het college wil deze lijn in 2017 doortrekken.

door Dick van der Veen

In het verlengde ervan ontwikkelt de gemeente een beleidsplan spelen. Daarbij valt onder meer te denken aan speeltoestellen: welke passen bij welke leeftijd en in welke buurt of wijk. Ook vervanging speelt daarbij een rol.

Met de huisvesting van statushouders wil het nog niet lukken. Het college stelde zich ambitieus op met een plan om 100 mensen te huisvesten. ,,Het probleem is dat we overwegend met mannen en jongeren te maken hebben. Nauwelijks met gezinnen. Categorieën die zich minder lenen voor eengezinswoningen. De ontwikkeling met betrekking tot gezinshereniging speelt ook niet bepaald in de kaart. Onze zoektocht naar geschikte accommodatie heeft nog weinig opgeleverd. We zijn gehouden aan vijftig statushouders. Voor het eerste half jaar blijven we acht van het streefgetal verwijderd",aldus burgemeester Inez Pijnenburg.

Jan Nitrauw geeft een eerder geschreven oorlogsboek opnieuw uit met twee nieuwe hoofdstukken over de neergestorte Halifax in Wapenveld. De laatste worden verspreid over de klassen 7 en 8 van basisscholen. Heerde draagt 1.000 euro bij. Op 18 juni wordt een monument, afgestemd op de Halifax, onthuld. Common Wealth is nauw bij deze dag betrokken.

Op 25 april is de feestelijke ingebruikneming van het pad naar en parkeerplaatsen bij de Schaapskooi. Op 26 april neemt wethouder Herman van der Stege afscheid in De Keet. Zijn portefeuilles worden verdeeld. Jan Berkhoff neemt financiën over plus bedrijfsvoering en wordt loco-burgemeester. Samen met Gerrit van Dijk grondexploitatie. Van Dijk doet de grotere projecten als Rivierfront en Apeldoorns Kanaal. Inez Pijnenburg economie plus recreatie en toerisme.