• Over de werkzaamheden, zoals hier aan de Oenenburgweg, moet de burger snel informatie kunnen vinden.

    Wijnand Kooijmans

Sneller informatie voor burger nodig

NUNSPEET Burgers moeten sneller informatie kunnen krijgen als het gaat om zaken waar de gemeente mee bezig is. Als voorbeeld noemt wethouder Leo van der Maas dat gemakkelijk moet zijn te achterhalen wanneer de werkzaamheden aan de Oenenburgweg in Nunspeet zijn afgerond.

Wijnand Kooijmans

Dat is weliswaar in het verleden door de gemeente wel naar buiten gebracht. Maar deze informatie is vermoedelijk bij de meeste mensen al in de blauwe container beland. Bovendien kan het zo zijn dat in de tussentijd werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan geraamd of vertraging oplopen.

TOEZEGGING Van der Maas deed zijn toezegging bij de behandeling van de jaarrekening over 2017. Deze wordt afgesloten met een overschot van ruim vier miljoen waar eerder al ruim 2,2 miljoen aan gelden werd doorgeschoven naar uitvoering van werkzaamheden in 2018.

Door veel raadsleden wordt als een nadeel gezien dat het voorstel een soort spaghetti vormt waaruit een burger moeilijk wij kan worden. Maar het geheel soms ook moeilijk is te controleren voor de gemeenteraad zelf.

Voor Ingrid Slaa (ChristenUnie) is het geld niet het doel, maar het middel om zaken te realiseren die worden gewenst voor de inwoners van de gemeente Nunspeet. Onder meer noemt ze het verheugd dat er minder mensen in de bijstand zitten en minder mensen gebruik hoeven te maken van een reïntegratietraject. Mede door de inzet van de jobcoaches.

VOORBEREID Ook is Slaa blij met de komst van extra mogelijkheden waardoor kinderen beter voorbereid naar school kunnen. En met de terugloop van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Indien dat wel gebeurt is er betere opvang geregeld.

Koos Meijer (CDA) vindt het spijtig dat de jaarrekening niet geheel kan worden afgerond door het ontbreken van vooral rekeningen binnen het sociaal domein. Volgens de accountant van de gemeente moeten uitgaven van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) door de gemeente zelf worden gecontroleerd en kost het opzetten van een systeem daarvoor tijd. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het opheffen van de Regio Noord Veluwe, nog niet bekend.

HULP De gemeente zit met een overschot van 711.000 euro dat niet is besteed aan huishoudelijke hulp. Dit mede door een faillissement van een zorgverlener. Volgens Van der Maas leidt dit er niet toe dat mensen die deze hulp nodig hebben deze niet krijgen. Het geld is vooral bestemd voor de aanpak van problematische situaties.

Het bedrag wordt nu toegevoegd aan de reserves sociaal domein. Al vinden ChristenUnie en PvdA/GroenLinks dat het geld vooral toch beschikbaar moet blijven door huishoudelijke hulp en niet moet worden uitgegeven aan andere taken binnen het sociaal domein. Vooral als het gaat om jeugdzorg is meer geld nodig dan begroot. Het gaat om vele honderdduizenden euro's per jaar.