Snelheid Oenenburgweg wordt aangepast

NUNSPEET Bewoners en gebruikers van de Oenenburgweg kunnen woensdag 14 juni de toekomstige plannen bekijken voor de Oenenburgweg. Dit tussen 16.30 en 20.30 uur in het gemeentehuis.

Eén van de wijzigingen betreft de aanpassing van de huidige snelheid van dertig kilometer per uur voor een deel van de weg. Deze snelheid is destijds onder meer ingevoerd in verband met het vrachtverkeer van en naar de GPS dat inmiddels gebruik maakt van het gereed zijnde deel van de oostelijke rondweg.

Streven is nu de Oenenburg voorlopig in te richten als wijkontsluitingsweg met een toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur. Met uitzondering van het deel dat is gelegen tussen de rotonde met de Elburgerweg en de Oosteinderweg. Hier wordt de snelheid op dertig kilometer per uur gehandhaafd. Dit gezien de aanwezigheid van scholen. Het wegprofiel moet worden aangepast om elkaar passerende bussen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens van mening dat moet worden gezorgd voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, vooral wat betreft het noordelijk deel van de Oenenburgweg.

Het plan is ook in te zien op de website van de gemeente Nunspeet.