Sluiting gymzaal in Hattem voorlopig van de baan

HATTEM De gemeente Hattem is in overleg met Hanze Gym Hattem over de invuling van de gymzaal aan de Eijerdijk. De urgentie van het sluiten per 1 januari 2016 van de gymzaal is van de baan, omdat het perspectief op een snelle ontwikkeling van een woonzorgzone bij de Bongerd nog ontbreekt.

door Angela van Erven

In 2008 is de gemeente Hattem een intentieovereenkomst aangegaan met Habion over de verkoop van de gronden aan de Eijerdijk voor de ontwikkeling van een woonzorgzone rondom verzorgingstehuis Hanzeheerd De Bongerd. Op basis van gesprekken met Hanzeheerd en Habion concludeert de gemeente dat er op korte termijn niet gebouwd gaat worden op de locatie Eijerdijk. In eerdere inspraakreacties heeft Hanze Gym Hattem al laten weten dat er een nijpende situatie gaat ontstaan wanneer de gymzaal gaat sluiten en er geen alternatief voorhanden is.

In verband met de voorgenomen sluiting is er in de afgelopen jaren minimaal onderhoud gepleegd aan de gymzaal en zijn investeringen afgesteld.

Met een kapotte ketel en de wintermaanden in aantocht moet de gemeente een besluit nemen zodat alle activiteiten ook na de herfstvakantie kunnen worden voorgezet in een verwarmde zaal. Het uitgangspunt van het college is om de zaal met inzet van zelfredzaamheid open te houden totdat meer bekend is over de ontwikkeling van de woonzorgzone. Voorwaarde is wel dat er geen grote kosten voor groot onderhoud gemaakt hoeven te worden. Uit een inspectie is gebleken dat er op korte termijn geen groot onderhoud nodig is dan de vervanging van de CV ketel.

De gemeente is in constructief overleg met de grootste gebruiker van de gymzaal Hanze Gym Hattem over de invulling van zelfsredzaamheid. De gesprekken zijn in een ver gevorderd stadium en de gemeente verwacht op korte termijn tot een afronding te komen.

Met het oog op dit perpectief heeft het college besloten om de ketel te vervangen, zodat de activiteiten in de zaal kunnen worden gecontinueerd nu het kouder wordt.

De kosten worden opgevangen binnen de beschikbare investeringsruimte van 2015.

(archieffoto ter illustratie)