• Barry Wensink/BDUmedia

Sloop gemeentekantoor Heerde na herfstvakantie

HEERDE De sloop van het voormalige gemeentekantoor in Heerde begint na de herfstvakantie. Vanaf maandag 26 oktober wordt het gebouw aan de Marktstraat afgebroken. Omdat het gemeentekantoor aan de Markstraat in slechte staat verkeerde, heeft de gemeente Heerde twee jaar geleden het voormalig Rabobankgebouw aan de Eperweg gekocht. In september vorig jaar is de gemeentelijke organisatie daarheen verhuisd. Het oude kantoor aan de Markstraat wordt nu afgebroken en 'teruggegeven' aan het Van Meurspark.

De sloop betreft niet de villa, waarin het gemeentebestuur is gehuisvest, maar de aanbouw die in de jaren '70 van de vorige eeuw is neergezet. Wel blijft de ruimte staan waarin de computerserver is geplaatst. Later wordt deze server naar een andere locatie verplaatst en kan ook die ruimte worden gesloopt. Naar verwachting gebeurt dat in het komende voorjaar. De server staat ook ten dienste van de gemeenten Hattem en Oldebroek. Half december moet het oude gemeentekantoor weg zijn. Het gebied wordt dan ingezaaid.