• André Dorst

SGP: 'Verdriet over uitvoering The Passion'

NUNSPEET De SGP-fractie in de gemeente Nunspeet is ontstemd over de uitvoering van The Passion in Nunspeet. Chris Stoffer heeft er in de raadsvergadering vragen over gesteld.

,,We schrokken erg toen we hoorden dat er op 23 maart een lokale editie van het theaterstuk The Passion wordt opgevoerd'', zegt Stoffer. ,,Daarbij worden de laatste uren en de kruisiging van Jezus Christus nagespeeld door acteurs. Het  spektakelstuk wordt ondersteund met populaire muziek en liederen."

PIJN EN VERDRIET De SGP-fractie heeft volgens Stoffer veel reacties gekregen op het bericht dat dit evenement nu ook in Nunspeet gaat plaatsvinden. ,,Veel mensen voelen zich er door geraakt'', zegt hij. ,,Wij ervaren pijn en verdriet omdat de essentie, het meest heilige deel van ons geloof, in de openbare ruimte wordt nagespeeld. Voor ons is het naar de aarde komen en het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus het meest tere deel van ons geloof."

Het kan duidelijk zijn dat een groot deel van onze inwoners niet achter de opvoering staat. ,,Het merendeel van de kerken binnen onze gemeente heeft aangegeven grote moeite te hebben en groot verdriet te voelen over het feit dat de voorstelling uitgerekend in een christelijk dorp als Nunspeet plaatsvindt."

VERGUNNING Voor de uitvoering is een vergunning nodig van de gemeente Nunspeet. De vragen van de SGP concentreren zich op deze permissie. ,,We hebben de vraag gesteld of er een vergunning is verleend. Daarnaast hebben we gevraagd of het college heeft afgewogen dat dit evenement in onze gemeenschap zoveel mensen kwetst en pijn doet."