• Groentje
  • Groentje

Scholieren Agnietencollege onderhouden heide

WEZEP Ruim 85 leerlingen van het Agnietencollege in Wezep hebben samen met vrijwilligers van Groentje en Vitens vliegdennen verwijderd op de heide in het waterwingebied. De scholieren deden dit in het kader van een maatschappelijke stage.

In voorgaande jaren werd er zwerfvuil opgeruimd in Wezep, maar dit jaar werd de aandacht verlegd naar het waterwingebied. Medewerkers van Vitens hebben voorafgaand aan het onderhoud ook een gastles op school gegeven met als thema 'water'. 

ONTSPANNEN Volgens de organisatie werden de vliegdennen vol overgave verwijderd tijdens het onderhoud. ,,Sommige leerlingen waren verbaasd dat vrijwilligers van Groentje deze klus vaak belangeloos doen op zaterdagen", aldus de organisatie. ,,Maar voor ons is dit een ontspannende bezigheid."

HERHALING Volgens Groentje, de terreinbeheerder van Vitens, Jan Hop, en de leerlingen is de actie ,,zeker voor herhaling vatbaar."