• Gemeente Elburg

Scholen en gemeente ondertekenen convenant Taalklas

ELBURG Elburgse scholen en de gemeente hebben deze week het convenant Taalklas ondertekend.

Alle basisscholen in Elburg hebben afgelopen jaar gezamenlijk een Taalklas opgezet. In de Taalklas ontvangen nieuwkomerskinderen tijdelijk intensief taalonderwijs zodat ze het Nederlands zo snel mogelijk leren. Op 11 juli 2017 heeft het college van Elburg ingestemd met het voorstel een Taalklas te realiseren samen met het basisonderwijs. Daarvoor is destijds extra budget beschikbaar gesteld.

Wethouder Willem Krooneman (CU): ,,De Taalklas is een prachtig voorbeeld van kind nabij en passend onderwijs. In dit convenant maken we afspraken met alle betrokken partijen over de organisatie van de Taalklas zoals het doel, praktische organisatie, financiën en huisvesting. Ik ben erg blij met dit initiatief dat door alle basisscholen ondersteund wordt."