Ruitenberg nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Oldebroek

OLDEBROEK Wim Boer heeft te kennen gegeven zijn functie van voorzittervan de fractie van de ChristenUnie  neerte willen leggen. De  drukke werkzaamheden, die het voorzitterschap met zich meebrengt, valt voor hem nietmeer  te combineren met zijn werk- en gezinssituatie. De fractie respecteert zijn keuze om de voorzittershamer neer te leggen en dankt hem voor het vele werk wat hij heeft gedaan. Unaniem heeft de fractie vicevoorzitter Engbert Jan Ruitenberg benoemd tot zijn opvolger.Henk van Bergeijk en Hans het Lam blijven fractiesecretaris respectievelijk fractiepenningmeester. Popke Graansma is benoemd in de vacant gekomen functie van vicevoorzitter.

In afwachting van het nieuwe vergadermodel van deOldebroekse gemeenteraad dat 1 januari 2016 zal ingaan zijn de wijzigingen van deelname aan de huidige commissies beperkt gebleven. Engbert Jan Ruitenberg zal namens deChristenUnie zitting nemen in de commissie Bestuur en Veiligheid.