• De wethouders en de projectontwikkelaar onthullen de naam van de appartementengebouwen Ter Heerdtshof.

    Dick van der Veen

Ruim baan Ter Heerdtshof

VAASSEN Met het wegtrekken van een doek van 'de puist van Vaassen' op de Wielink-locatie maken de wethouders Joop van Nuijs, Robert Scholten en projectontwikkelaar Dies van Vemde de weg vrij voor het bouw van twee appartementengebouwen die het noorden van Vaassen een facelift geven.

Dick van der Veen

,,Op weg naar een kwalitatief hoogstaand centrum", klinkt het. Voor Van Vemde een speciaal moment. Hij werd geboren aan het Ter Weerdtspad. Na eerdere panden als Maartenshof en Albert Heijn levert hij straks ook met een beeldbepalend gebouw op de plek van de bibliotheek een wezenlijke bijdrage aan de verfraaiing van het dorp. Die bibliotheek krijgt een plek aan de Hoofdstraatzijde van Ter Heerdtshof. ,,Als je niet ontwikkelt tast je de leefbaar- en houdbaarheid aan", zegt Van Nuijs. Hij constateert een disbalans tussen de zuid- en noordzijde van Vaassen, hetgeen mede door deze appartementen meer in evenwicht komt. Inmiddels hebben zich er al vijftig gegadigden voor aangemeld. Het gaat in totaal om 18 appartementen. Van Vemde complimenteert het projectteam van de gemeente Epe. ,,Wij wilden sneller, maar het huidig ontwerp is veel fraaier." Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar komt het in uitvoering.

HERSTRUCTURERING In de komende tijd voltrekt zich een herstructurering met een doorgaande lijn kasteel, kerk en molen. De kerk centraal op het Marktplein. Om voorzichtigheid te betrachten met vondsten uit het verleden en met aanwezige graven vindt de herinrichting plaats onder architectonische begeleiding. Wat dat betreft: in 1997 werd bij de toenmalige herinrichting van het centrum verontreinigde fundering gebruikt. Die moet onder toeziend oog van milieudeskundigen worden verwijderd en afgevoerd. De meerkosten ervan zijn afhankelijk van de mate van verontreiniging. De bestaande groenstructuur is leidend voor het traject van kasteel naar molen. Tot de eerste fase behoren ook aanpak Marktplein met waterelement dat naar sprengen en beken verwijst, afsluiting Torenstraat voor doorgaand verkeer hetgeen kan omdat de Margrietweg is doorgetrokken en de route naar het centrum vormt.

PARKEREN Straks op het Marktplein aan één zijde parkeren, een autoluwe Dorpsstraat waar de automobilist de gast is. In fase 2 volgt de Dekamarkt, waarmee nog geen overeenstemming is en in fase 3 het Ireneveld in samenwerking met alle betrokkenen. Op grond van de gemeentewet is er geheimhouding over de kostenspecificatie en de wijze van dekking. Dat staat in verband met de aanbesteding. Besluiten vielen in een besloten collegevergadering.

Het opheffen ervan is aan het college voorbehouden. Er komt een bedrag uit de reserve structuurvisie dorpscentra beschikbaar. Hoe dan ook krijgt de Dorpsstraat de allure van een historische winkelstraat terug. Met onder meer de Ondernemersvereniging en het kerkbestuur werd veelvuldig overlegd. Tijdens drie informatieavonden kregen Vaassenaren alle gelegenheid om mee te denken over de plannen.