• De oostelijke rondweg wordt woensdag 11 oktober in gebruik genomen

    Wijnand Kooijmans

Rondweg Nunspeet op haar na gereed

NUNSPEET De aanleg van de Rondweg Oost in Nunspeet moet in de eerste helft van oktober worden afgerond. Inmiddels is de rotonde in de Elburgerweg geopend voor verkeer van en naar Nunspeet  richting Doornspijk. Het gedeelte van de rondweg tot aan de Oosteinderweg was al eerder geopend. Hierdoor hoeft vrachtverkeer van en naar de GPS niet meer door de woonwijk Oenenburg te rijden.

Wijnand Kooijmans

 

Het gereedkomen van de rondweg maakt dat Nunspeet hieraan verwante werkzaamheden wil aanpakken. Het gaat om het gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg en de herinrichting van de Oenenburgweg.

 

VERZET Het afsluiten van de Oosteinderweg stuit op verzet. Inwoners van de wijk Oenenburg protesteren hiertegen omdat daarmee voor hen de mogelijkheid vervalt rechtstreeks naar het bedrijventerrein De Kolk te rijden met de auto. Maar ook kan geen gebruik meer worden gemaakt van de doorgaande route naar 't Harde. De bewoners vinden dat ze hierdoor onnodig extra kilometers moeten maken. 

 

Het afsluiten van de weg is echter opgenomen in de omgevingsvergunning. Na een jaar wil het college een evaluatie uitvoeren om te kijken naar de resultaten van de afsluiting. Inmiddels heeft de fractie van Gemeentebelang gevraagd het besluit over de afsluiting te herzien. Dat komt neer om het nu open houden van de weg om over een jaar te kijken of dit tot onaanvaardbare problemen leidt.

 

OENENBURGWEG Het opnieuw inrichten van de Oenenburgweg in Nunspeet gaat 1,5 miljoen euro kosten. Hiervan is 1,2 miljoen euro al gereserveerd. De gemeenteraad wordt gevraagd bij de behandeling van de begroting in oktober de laatste 300.000 euro beschikbaar te stellen. Het plan is versoberd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dat kostte 1,8 miljoen euro..

 

De plannen de Oenenburgweg in te richten als wijkontsluitingsweg kunnen worden uitgevoerd nu de aanleg van de Rondweg Oost het einde nadert. Momenteel wordt gewerkt aan het laatste deel van de rondweg tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg. Tussen de Elburgerweg en de Oosteinderweg gaat een maximumsnelheid gelden van dertig kilometer per uur, zoals deze nu geldt voor de gehele Oenenburgweg. Dat het 30 blijft op dit deel heeft te maken met de aanwezigheid van enkele scholen.

 

SNELHEID Tussen de Oosteinderweg en de aansluiting met de Eperweg wordt de snelheid weer verhoogd naar vijftig kilometer per uur. Hiernaast voorziet het plan in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. In de werkzaamheden is ook opgenomen de aanpassing van de rotonde met de Elburgerweg en de aanpassing van de kruising met de Eperweg. 

 

PROCEDURE Gestart wordt met de procedure voor het verkeersbesluit om het snelheidsregime aan te passen. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt in november.

De werkelijke werkzaamheden starten dan eind dit jaar, begin volgend jaar.