Resultaten 'Waar staat je gemeente?' 2014 bekend

HATTEM 534 inwoners van de gemeente Hattem hebben in het najaar van 2014 hun mening gegeven over de gemeente. Zij beoordeelden de gemeente op allerlei terreinen in het onderzoek 'Waar staat je gemeente?'. De gemeente doet vanaf 2007 om de twee jaar mee aan dit onderzoek om te kijken hoe zij haar dienstverlening kan blijven verbeteren.

Burgemeester Jan Willem Wiggers: ,,Dit onderzoek helpt ons om scherp te blijven op hoe inwoners over ons denken en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daartoe hebben eind vorig jaar ons programma dienstverlening vastgesteld. We gaan kijken hoe we het resultaat van dit onderzoek kunnen betrekken bij de uitvoering van dat programma."

De resultaten van het onderzoek geven de mening weer van burgers ten aanzien van het functioneren en de prestaties van de gemeente, op basis van hun rollen (kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler).

Naast de burgerrollen zijn de deelnemers in de burgerpeiling ook bevraagd op twaalf beleidsvelden: veiligheid, maatschappelijke zorg, reiniging, openbare ruimte, werk en inkomen, bevolkingszaken, economie, educatie, milieu, kunst en ontspanning, bouwen, monumenten en musea.

Ook is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de publieksbalies in het stadhuis.

De resultaten van het onderzoek kunnen worden vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte, andere gemeenten in de provincie en landelijke resultaten.

Naar aanleiding van de vorige onderzoeken bekijkt de gemeente op welke punten en hoe zij haar dienstverlening kan verbeteren. Dat doet ze samen met het onderzoeksbureau PON/Deloitte. Ook met een burgerpanel wordt het onderzoeksrapport besproken. Dat panel is vorig jaar in het leven geroepen om mee te praten en mee te denken over het nieuwe programma dienstverlening. Dat nieuwe programma is in december onder de titel "Samen kunnen we zoveel meer!" door de gemeenteraad vastgesteld.

Het complete rapport met onderzoeksresultaten is te vinden op de website van de gemeente en op de site waarstaatjegemeente.nl.