• Barry Wensink/BDUmedia

Renovatie gemeentehuis Oldebroek duurder en later

OLDEBROEK De renovatie van het gemeentehuis wordt duurder dan aanvankelijk verwacht. Omdat daarover een aanvullend krediet beschikbaar moet worden gesteld, gaat de renovatie ook later dan gepland van start. Dat meldt de gemeente Oldebroek. Inmiddels zijn wel de best scorende inschrijvingen van aannemers bepaald, maar een definitieve gunning laat nog op zich wachten.

De afgelopen periode was de nationaal openbare aanbesteding van de renovatie van het gemeentehuis Oldebroek. Acht partijen schreven zich in, drie voor de bouw en vijf voor installaties. De gunningscommissie beoordeelde de inschrijvingen, aansluitend voegde de notaris het prijsdeel van de inschrijvingen van de aannemers toe. Prinsbouw is de best scorende inschrijver voor de bouw en Breman voor de installaties.

,,We kunnen nog niet overgaan tot een definitieve gunning'', meldt de gemeente. ,,Geen enkele inschrijving voor de bouw en installaties paste binnen het krediet zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2016. Dit komt door prijsstijgingen door de marktwerking, gevonden asbest in de dakbedekking en enkele aanvullingen op het ontwerp.''

GEMEENTERAAD Het college wil in de raadsvergadering van 25 januari 2018 een voorstel doen voor aanvulling van het beschikbare krediet. Als de gemeenteraad positief besluit en aanvullend krediet beschikbaar stelt in januari 2018, vertraagt de start van de bouw twee maanden. Fysieke uitvoering van de bouwwerkzaamheden start dan medio april 2018 in plaats van medio februari 2018 en oplevering van de bouw vindt dan plaats in april 2019.