• Barry Wensink/BDUmedia

Regeling voor toekomstbestendig wonen

NUNSPEET Er komt een verordening die toekomstbestendig wonen in de gemeente Nunspeet moet regelen. Streven is deze in september van dit jaar te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van Gemeentebelang. Met de verordening wil de gemeente de inwoners zo veel mogelijk faciliteren bij het toekomstbestendig maken van de eigen woning. Op het gebied van duurzaamheid ziet het college voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het informeren, stimuleren en het faciliteren van maatregelen die de duurzaamheid vergroten.

Het college deelt de visie van Gemeentebelang dat de inwoners bij één loket terecht moeten kunnen als het gaat om het toekomstbestendig maken van hun woningen. Het bundelen van de verschillende regelingen is hiervoor noodzaak, zo geeft het college aan.