• import

Rechter: geen kantoor in schuur Tongeren

EPE De rechtbank Arnhem heeft het bezwaar van de woonomgeving tegen de door gemeente Epe verleende omgevingsvergunning voor een gewijzigde bestemming van een schuur toegewezen. Er is een voorlopige voorziening getroffen.

Dick van der Veen

Landgoed Tongeren B.V. wil de houtschuur verbouwen tot ontvangstruimte en de bijbehorende functies als kantoor, vergaderruimte, toiletten, berging en opslag. Mensen in de directe omgeving van de schuur aan de Le Chevalierlaan vrezen overlast en daar kan de voorzieningenrechter in zoverre in meegaan dat het project strijdig is met het bestemmingsplan. Er mag alleen gebouwd worden ten behoeve van wonen en daarvan is geen sprake. De rechter oordeelt dat de schuur niet binnen de bebouwde kom staat. De schuur bevindt zich echter in het buitengebied. ,,Het feit dat er in de directe omgeving een aantal woningen staat maakt het gebied nog niet tot een bebouwde kom", zo luidt het oordeel. Het besluit van de gemeente komt voor vernietiging in aanmerking. De rechter beslecht het geschil niet definitief omdat de gemeenten aangaf dat het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Tongeren' zodanig zal worden aangepast dat de verbouwing daarin wel past. De gemeente moet de omwonenden de proceskosten van 1002 euro betalen en het griffierecht van 170 euro.

Eerder maakten huurders van panden op het landgoed bezwaar tegen plannen om forse nieuwbouw te plegen waardoor het beeld van het landgoed wordt verstoord.