Raad Nunspeet bespreekt profielschets nieuwe burgemeester

NUNSPEET Tijdens de raadsvergadering van 26 november gaat de gemeenteraad van Nunspeet in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, de profielschets vaststellen voor de nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Dick van Hemmen, heeft aangekondigd per 16 mei 2016 met pensioen te gaan. Uit de gemeenteraad wordt een vertrouwenscommissie samengesteld die onder leiding van raadslid Chris Stoffer de aanbeveling tot benoeming van een nieuwe burgemeester gaat voorbereiden. De procedure voor de burgemeestersbenoeming is erop gericht om in mei 2016 de beëdiging van de nieuwe burgemeester te kunnen laten plaatsvinden.