• Barry Wensink/BDUmedia

Raad Heerde wil kloof dichten

HEERDE Coalitie en oppositie hebben elkaar maandagavond flink de waarheid gezegd in het conflict dat zich toespitst op teveel geheimhouding (klacht oppositie) en eenzijdig de pers in slingeren van halve waarheden (mening coalitie). De laatste wordt daarbij gesteund door GB/Boerenpartij. Het leidde er eerder toe dat zowel PvdA als D66/Groen Links hun deelname aan de auditcommisie van drie raden over het H2O-terrein opzegden. De PvdA komt daarop terug om dreigende escalatie te voorkomen. D66/Groen Links is (nog) niet zover. ,, We hebben in de media geen ander standpunt vertolkt dan inde raad, missen politieke lef in deze arena. Wat H2O betreft: niet binnenskamers maar met de billen bloot." Voor de coalitie is het helder dat afspraken over beslotenheid moeten worden nagekomen, zeker wanneer er grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Er zal nog veel voor nodig zijn om de gehele raad weer op één lijn te krijgen. De PvdA vindt dat burgemeester Inez Pijnenburg daarin een voortrekkersrol moet spelen.