Raad Heerde ruimhartig voor mantelzorg

HEERDE Op initiatief van het CDA nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan waarin aangedrongen wordt op ruimhartigheid ten aanzien van mantelzorgers. Een voorstel van het college om 45.000 euro uit te trekken in de vorm van een compliment zou gebaseerd op de 450 aanvragen vorig jaar voor 2015 100 euro per mantelzorger opleveren. De raad verwacht dat het er dit jaar beduidend meer zullen zijn en dat dan de spoeling heel erg dun wordt. Het amendeme3nt zegt dat dit jaar de 100 euro standaard moet zijn en vraagt het college om daarvoor ruimte te maken in de najaarsnota. Voor 2016 wil de raad het compliment ophogen tot 200 euro en daar desnoods de algemene reserve aanspreken. Portefeuillehouder Herman van der Stege vraagt de raad waar de dekking dit jaar vandaan moet komen. Het diplomatieke antwoord van het CDA: naar vrije keuze. Die 200 euro is met name een idee van CU/SGP, omarmd door het PvdA. Een bedrag minder dan 100 euro vindt geen fractie bespreekbaar. De WMO Adviesraad zou vroeger moeten worden ingeschakeld.