• Henri van der Beek

Raad Heerde: misplaatste kritiek H2O-partners

HEERDE De kritiek op de gemeenteraad van Heerde in de materie H2O-bedrijventerrein is niet mals. Zowel vanuit Hattem als Oldebroek klinken geluiden door die tenderen in de richting van een onbetrouwbare partner. De raad heeft de beslissing over een bijdrage van ruim 1 miljoen aan een op- en afrittenstelsel van de A28 uitgesteld tot februari. Dat zal leiden tot vertraging in de uitvoering. Heerde bezorgde eerder partners grijze haren door uit de Stedebouwkundige Dienst Oost Veluwe te stappen en daarna van Zwolle richting Noord Veluwe te switchen. Maar een rondje langs de fracties leert dat de kritiek die nu opwelt niet wordt gedeeld.

door Dick van der Veen

De PvdA wijst erop dat Heerde andere belangen heeft dan Hattem en Oldebroek. ,,Zij beschikken over gronden die op termijn inkomsten genereren. Zitten in een investeringsmodel en komen in een verdienmodel. Het geïnvesteerde kapitaal komt vroeg of laat terug. Heerde ziet dat bedrag nooit terug in de vorm van leges of OZB. Je kunt stellen dat de partners geen enkel begrip hebben voor die andere belangen. De huidige afrit geeft nu al problemen en H2O staat leeg. Oldebroek kent een probleem, hetgeen in de packagedeal wordt opgelost door H2O, de drie gemeenten en de provincie. Dat is voor ons een stap te ver. Er moet een mooie rekensom worden gemaakt. Dan komen we er vast wel uit."

CU.SGP is de enige fractie die denkt dat Heerde ook een beetje de hand in eigen boezem dient te steken. ,,Je moet als partners met open vizier communiceren en het algemeen boven het individueel belang stellen. Op de vraag aan ons college hoe de drie gemeentes met elkaar om gaan hebben we geen antwoord gekregen. Zijn Hattem en Oldebroek betrouwbare partners en hoe laat Heerde zien dat ze een betrouwbare partner is voor Hattem en Oldebroek? Een goede buur is beter dan een verre vriend."

De VVD is niet onder de indruk van de kritiek. ,,Vanaf het opstellen van het Vernieuwde Perspectief is door Oldebroek op allerlei manieren getornd aan afspraken zoals het bestemmingsplan rond Van Werven en belang inwoners Hattemerbroek. Ook het college Oldebroek handelde verschillend over wel of niet geheim houden van stukken. We hebben duidelijk aangegeven dat andere gemeentes niet mee moeten betalen aan het oplossen van verkeersproblemen voor Oldebroek. We willen eerst duidelijkheid over de meerkosten voor H2O. Heerde is niet de oorzaak van vertraging. Hoe lang geleden werd het Vernieuwd perspectief opgesteld en heeft Heerde daar ja tegen gezegd?"

Gemeentebelangen/BP is het oneens met de kritiek. ,,Voor een gedegen besluit heb je veelzijdige informatie nodig. Eerst moet duidelijkheid zijn over de gelden in dit project en over de gelden die er aanvullend in worden gestoken. De grote vraag is of Heerde een derde deel van de kosten voor op- en afritten moet betalen daar waar de lusten onevenredig verdeeld zijn. Een betrouwbare partner neemt geen overhaaste beslissingen en probeert de partners juist voor problemen te behoeden."

D66/Groen Links wijst er op dat Heerde meerdere malen aangaf de extra financiële risico's met betrekking tot de aansluiting op de A28 niet te willen aanvaarden. ,,Het belang is bij Oldebroek. Een consistente lijn van de raad. Dat ligt anders bij ons college. De raad vroeg om uitleg voor de ommezwaai in de package deal. Ironisch genoeg is onze fractie de enige die over de bezwaren heen wil stappen mits de ongelijkheid in financiële risico's oor Heerde op de lange termijn worden hersteld. Het verwijt over vertraging is de pot die de ketel verwijt zwart te zien. Te lang moesten we wachten op realisatie van kernvoorwaarden Vernieuwd Perspectief waarvan de sleutel bij Oldebroek lag."

Het CDA verwijst naar de rapporten van Goudappel Coffeng en BVA waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de realisatie van H2O niet de oorzaak is om de infrastructuur aan te passen. ,,Dat maakt het onacceptabel in te stemmen met een 1/3 formule met 1 miljoen voor Heerde als bijdrage in het op- en afrittenstelsel. We willen nu als raad weten wat de kosten zijn voor aansluiting van Oldebroek als er geen bedrijventerrein zou zijn geweest. Wat zijn de meerkosten om dat terrein te laten floreren? We gaan voor helderheid op een onderdeel van de package deal en ben je dan onbetrouwbaar?"

Foto: De raad van Heerde staat voor transparantie.