• Waarnemend burgemeester Fred de Graaf zorgt er voor dat de pittige discussie de kerstsfeer niet vertroebelt.

    Dick van der Veen

Raad Heerde is klaar met Plus OV

HEERDE Krampachtige pogingen van wethouder Jan Berkhoff om een motie te voorkomen die aanstuurt op ingrijpen bij het vervoer van Plus OV lijden schipbreuk. Met uitzondering van zijn 'eigen' CDA is de raad er helemaal klaar mee.

Dick van der Veen

Het college moet nu ingrijpen bij acute probleemgevallen met vervoer van leerlingen naar school en inwoners naar voorzieningen en meteen acuut extra vervoer regelen. De raadscommissie wil op 15 januari 2018 informatie over afstemming met bestuurders van onder andere Hattem, Epe en Apeldoorn over het verloop in die gemeenten en welke oplossingen zij troffen om problemen op te lossen. De wethouder dacht met de actuele situatie bij Plus OV de motie te tackelen.,,Juist vandaag loste Plus OV de problemen zelf op. Er is een goede wisselwerking met de gemeente. Vergeet niet dat van 67 klachten er al 13 ongegrond waren." Waarop indiener Bram Horst namens PvdA en D66/Groen Links (met steun van VVD en Gemeentebelangen Boerenpartij). ,,Vandaag gaat het één keer goed, het biedt geen enkele garantie voor morgen. Deze week nog heeft iemand van één uur tot vijf uur 's middags staan wachten. Zo snel dus gaat de communicatie tussen Plus Ov en de gemeente."

MOTIE CU/SGP schaart zich achter de indieners van de motie.,,Er wordt ongetwijfeld keihard gewerkt. Het eerste belang geldt de burger." Daar waar de wethouder de motie op die gronden overbodig acht krijgt hij in tweede instantie nog een keer de raad over zich heen. ,,We kunnen snel klaar zijn als de wethouder de motie overneemt", geeft waarnemend burgemeester Fred de Graaf als advies mee. En dat laatste gebeurt. De raad omarmt een amendement van PvdA en D66/Groen Links waarin het college wordt gevraagd een communicatieplan te ontwikkelen voor renovatie raadhuis van eind dit jaar tot aan het moment van de besluitvorming over het benodigde krediet. Daarin worden inwoners nadrukkelijk uitgenodigd kennis te nemen van de plannen en de onderliggende argumentatie en waarbij ook ruimte is voort inhoudelijke interactie en het uitwisselen van ideeën.

PLANNEN Kritiek is er op het eerst rond maken van plannen en pas dan communiceren. Een mogelijk breekpunt in de renovatie, die op 1.85 miljoen wordt ingeschat, is de subsidie van een half miljoen van de provincie. Een verzoek moet snel ingediend, want in 2019 komt zo'n subsidie niet meer af. Kritiek ook op de hoge post onvoorzien. Wethouder Van Dijk gaat akkoord met de inschakeling van de burgers, maar die zal vooral gaan over verklaring van cijfers omdat het plan van de architect pas meer helderheid brengt. D66/Groen Links heeft terecht becijferd dat 54 m2 voor de nieuwe raadzaal veel te krap is. Er is vergeten de trouwzaal er bij mee te nemen.

Een amendement van de PvdA/D66 Groen Links om nu al 20 procent te bezuinigen op de totale definitieve kosten, met name onvoorzien en staartkosten, krijgt geen steun omdat die kosten nog niet inzichtelijk zijn. Het communicatieplan komt 2e helft januari.