Raad Elburg neemt motie opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz aan

ELBURG - De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van zestien februari 2015 een motie ingediend waarbij het college gevraagd wordt om de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering door een grote meerderheid van de raad aangenomen. Het college heeft aangegeven met de intentie van de motie aan de slag te gaan.

ChristenUnie-raadslid Jenny van de Weg: "De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet int zolang het onderzoek loopt".

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de ouderbijdrage. De staatssecretaris wil dit niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd dat wanneer uit onderzoek blijkt dat de ouderbijdrage drempels opwerpt daar consequenties aan zullen worden verbonden. "Naast opschorting van de ouderbijdrage willen wij weten om hoeveel kinderen het gaat, en hoeveel het kost om de ouderbijdrage te innen", aldus Jenny van de Weg.

Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Het is aan gemeenten om de ouderbijdrage te innen. De jeugdwet geeft gemeenten de mogelijkheid om af te zien van het innen van de ouderbijdrage. De motie van de ChristenUnie werd mede ingediend door D66, PvdA, Algemeen Belang, Elburg Beleid en SGP.

Door wethouder Polinder werd aangegeven de intentie van de motie te begrijpen en daarmee aan de slag te gaan en daarbij ook een aantal vergelijkbare situaties mee te nemen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------