PvdA steeds achter verhuizing Horsthoekschool

HEERDE In verslagen over de door de gemeente Heerde gewenste verhuizing van de Horsthoekschool naar de multifunctionele accommodatie De Heerd hebben we abusievelijk melding gemaakt dat de fractie van de PvdA op haar schreden zou zijn teruggekeerd. De fractie heeft ons ervan overtuigd dat er op geen enkele wijze sprake is geweest van een koerswijziging. Daarvoor wordt verwezen naar meningsuitingen in raadsvergaderingen op 15 juli 2013, 16 juni 2014 en 2 oktober 2017. De PvdA nam in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 als speerpunt op dat ze warm voorstander blijft van openbaar onderwijs in De Heerd.