• Bedrijvenpark H2O, gezien vanaf de A28 richting Zwolle.

    Jeroen Keep

PvdA Heerde niet blij met geheime onderhandelingen H2O

HEERDE Lukt het Heerde om de partners Oldebroek en Hattem tot een betere verdeling van baten en lasten te bewegen? Dat blijft vooralsnog geheim. De partners verplichtten zich om de kaken op elkaar te houden. Iets waar de fractie van de PvdA in Heerde niet bijster gelukkig mee is.

Ze dringt er bij het college op aan om althans de raad meer informatie te verstrekken van de onderhandelingsresultaten. De drie gemeenten kwamen in 2016 vier keer bijeen met een onafhankelijk gespreksleider. Knelpunt is de onroerend goed belasting die aan de neus van Heerde voorbij gaat omdat deze geen grond op het bedrijventerrein bezit. Tot nu ontvangt alleen Oldebroek deze. Het is nog de vraag of het Hattemer deel tot ontwikkeling komt. Overijssel heeft de Stecgroep gevraagd om te onderzoeken hoeveel grond Zwolle en Kampen nodig hebben. Datzelfde bureau was aanvankelijk betrokken bij de advisering over H2O, maar werd door de leiding ingewisseld voor een andere adviseur. De PvdA beroept zich er op om samen met D66/GroenLinks aangedrongen te hebben op heronderhandelingen met Oldebroek en Hattem.

Eerder stond uittreding (hexit) hoog in het vaan. Die heronderhandeling is dus nu in volle gang, Het college herinnert er aan dat in het overleg van de fractievoorzitters wel mededelingen zijn gedaan. De fractie denkt dat het wijs is om meer openbaar te maken daar waar het om vele miljoenen aan gemeenschapsgeld gaat en de goede verhouding met de provincie Gelderland op het spel staat. Er loopt ook nog een zienswijze van Zwolle en Kampen tegen de aanpassingen van het bestemmingsplan H2O. Het gaat dan om een bredere 'inlaat' op het H2O terrein met onder meer bedrijven in de sfeer van de logistiek.

(Per abuis stond de kop van dit artikel een tijd lang CDA genoemd in plaats van de PvdA, red.)