• Dick van der Veen
  • Dick van der Veen

Provincie verzoekt rechtbank om opheffen kort geding bomenkap Epe

EPE De provincie dient bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem een verzoek in om de voorlopige voorziening op te heffen, nu de vergunningen van de gemeente Epe binnen zijn. Het maatschappelijk belang van tijdig beginnen voor het broedseizoen en voorkomen van verdere vertraging op het project reconstructie Heerderweg Epe is volgens de provincie groot. De zitting dient naar verwachting begin volgende week.

Bewonersgroepen vroegen in januari bij de Rechtbank in Arnhem een voorlopige voorziening (kort geding) om het kappen van bomen aan de Heerderweg in Epe te stoppen. De rechter wees de aanvraag om handhaving deels af en wees deze deels toe. Voor ruim honderd van de 225 te kappen bomen is door wijziging van wetgeving per 1 januari ook een (extra) vergunning van de gemeente nodig op grond van haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De provincie vroeg deze met spoed aan bij de gemeente Epe. De gemeente deed eigen onderzoek en beoordeelt de aanvragen. De provincie vroeg de gemeente de vergunningen ter stond van kracht te verklaren.

KAP VAN START De eerste bomen zijn dinsdag al gekapt (foto). Daarnaast wordt er onderhoud aan het groen uitgevoerd. De bomen zijn van diverse maten. Het zijn overwegend zomereiken en elzen. Er zijn inmiddels al heel veel bomen geplant op een perceel in de buurt, meldt de provincie. ,,Ook langs de  Heerderweg komen diverse nieuwe bomen."

Het verkeer wordt omgeleid via de rijksweg. Er worden negen verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. ,,Dat lukte dinsdag zonder problemen."

De kap van bomen aan de Heerderweg Epe is sinds de start van de planvorming in 2013 onderwerp van terugkerende discussie. Uitgangspunt is verhogen van verkeersveiligheid door aanleggen van vrij liggend fietspaden en diverse andere maatregelen onder andere om wateroverlast op de weg te voorkomen. De planfase inclusief wettelijke inspraak en vaststellen bestemmingsplan werden afgerond. De aanvraag voor de kapvergunning in 2015 was de directe aanleiding voor nieuwe bewonersgroepen om de kap opnieuw ter discussie te stellen. Op verzoek van Provinciale Staten startte opnieuw overleg.

Het overleg met de bewonersgroepen verenigd in Ons Mooi Epe (OME) heeft in 2016 intensief en veelvuldig plaatsgevonden inclusief aanvullend verkeerskundig onderzoek en een BoomEffectanalyse. Dit leidde in mei vorig jaar tot een aangepast provinciaal plan waardoor ruim vierhonderd bomen kunnen blijven staan. Door verlaging van de snelheid, andere inrichting, extra maatregelen en extra kosten.

Provincie en bewonersbelangengroepen leken in de zomer 2016 beiden tevreden over het bereikte resultaat, op een aantal bomen in de Norelbocht na. ,,De provincie betreurt het nog steeds dat ondanks het langdurig en veelvuldig overleg er nu toch een gang naar de rechter nodig is voor de voortgang van het werk."