• Barry Wensink/BDUmedia

Provincie stemt in met nieuwe aanpak entree bebouwde kom Epe

EPE De gemeente Epe stelt de provincie voor dat de gemeente een deel van de geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N794 uitvoert. Het gaat om werkzaamheden bij de entree van de bebouwde kom van Epe. De provincie stemt hiermee in. Het ontwerp wordt aangepast, meldt de provincie.

Rond de grens van de bebouwde kom is een fors waterprobleem. Het water kan niet weg. Hierdoor blijft er water op de weg staan. Dit vergroot het risico op ongelukken. Bewoners hebben ook last van het water. Het regenwater kan niet weg door de verharding. De gemeente kan dit water binnen haar eigen projectgrenzen onvoldoende ondergronds bergen en in de bodem laten infiltreren.

De provincie en de gemeente moeten het waterprobleem samen oplossen en goed afstemmen. De gemeente gaat in de zomer al aan het werk met de herinrichting van de Heerderweg en het gedeelte van de Hoofdstraat binnen de bebouwde kom. De gemeente stelt nu voor om alle werkzaamheden voor de afvoer van het water binnen de toekomstige bebouwde kom in één keer uit te voeren, inclusief de voorzieningen voor een deel van de waterafvoer van de provinciale weg. Verder stelt de gemeente voor om meteen de overige werkzaamheden uit het provinciale plan binnen de bebouwde kom uit te voeren. Dit betreft het plan van de provincie tot aan de Chris Lanooyweg. Het gaat hier om het verplaatsen van de bushalte en het uitvoeren van een verkeersremmende maatregel bij de entree van de bebouwde kom. Het werk in één keer aanpakken is efficiënter en voorkomt dubbele overlast voor de weggebruikers. De provincie stemt met het gemeentelijke voorstel in.  

De gemeente stelt voor om het provinciale ontwerp bij de komingang anders uit te voeren. In het huidig vastgestelde provinciale plan is gekozen voor een dubbele uitbuiging van de rijbaan. Zo worden de automobilisten afgeremd, voordat ze de bebouwde kom in rijden. De gemeente stelt voor een busvriendelijk langgerekt plateau met middengeleider aan te leggen. Het fietspad blijft dan waar het nu ook is. Hierdoor kan een bomenrij aan de noordkant, tussen de Plekweversweg en de Chris Lanooyweg, blijven staan. Dit alternatief is een wat minder stevige verkeersremmende maatregel dan in het provinciale plan, maar voldoet wel. Het past ook goed binnen het gemeentelijk ontwerpplan waarin een reeks maatregelen komen om de Heerderweg verkeersveiliger te maken. De provincie stemt hiermee in. De gemeente Epe wordt dan ook verantwoordelijk voor dit ontwerp. Voor het provinciale plan wordt de grens van de bebouwde kom van Epe verplaatst, tot nabij de Chris Lanooyweg.

De Heerderweg wordt door de provincie en gemeente opnieuw ingericht. Veiliger en beter voor de 8.000 voertuigen en zo'n 1.000 scholieren die deze weg dagelijks gebruiken. De provincie heeft een plan gemaakt voor de provinciale weg. Dit eindigt ten zuiden van het politiebureau ter hoogte van huisnummer 18. De gemeente heeft voor het deel van de Heerderweg en gedeelte Hoofdstraat, vanaf huisnummer 18 tot het kruispunt met de Prinses Julianalaan een aansluitend herinrichtingsplan gemaakt.

Het provinciale deel van de Heerderweg wordt later in het jaar aangepakt. Op dit moment loopt de bezwaartermijn tegen de kapvergunning. Deze termijn wordt gebruikt om -op verzoek van Provinciale Staten- de door de bewonersvereniging bedachte Variant verkeerskundig uit te werken. Deze maand wordt er een verkeersveiligheidstoets uitgevoerd en worden bewoners geïnformeerd. In mei volgt een besluit over de uitvoering en de planning.