Provincie draagt bij aan versterking Veluwe

VELUWE Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten tot financiële bijdragen aan een serie projecten die voortkomen uit de Gebiedsopgaven. In de Gebiedsopgaven werken de provincie en veel regionale partijen samen aan ideeën die de regio's versterken. De provincie levert als partner kennis en kunde en een netwerk. Daarnaast draagt de provincie net als andere partners ook financieel bij aan de Gebiedsopgaven.

In de Achterhoek richten de initiatieven zich vooral op de ontwikkeling van de Smart Industry. Regio FoodValley stimuleert jongeren te kiezen voor een opleiding in techniek en food. Arnhem en Nijmegen benoemen projecten die de stad zichtbaar aantrekkelijker maken. De drie Veluwse Hanzesteden willen zichzelf toeristisch op de kaart zetten tijdens de internationale Hanzedagen in Kampen.

 

Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 al ingestemd met de Uitvoeringsstrategie van de Gebiedsopgaven. De Staten stemden ook in met de doelen en stelden budget ter beschikking. Nu zijn de eerste provinciale bijdragen vastgesteld. Deze initiatieven worden gedragen door de regionale partijen en passen binnen de kerntaken van de provincie. Bea Schouten, gedeputeerde voor de Gebiedsopgaven, is tevreden: ,,Deze nieuwe manier van samenwerken leidt nu tot projecten, die worden gedragen en gefinancierd door ons en meerdere partijen in de regio. Zo richten we ons samen op de specifieke opgave in elk gebied."

 

VELUWE De partners die aan de Gebiedsopgave voor de Veluwe werken richten zich op toerisme en recreatie, met een goede balans tussen natuur en economie. De drie Veluwse Hanzesteden, Harderwijk, Elburg en Hattem willen tijdens de Internationale Hanzedagen in 2017 in Kampen hun producten goed presenteren. Ze bieden (historische) Hanze-informatie en ontwikkelen Hanze-arrangementen.De provincie draagt hier 75.000 euro aan bij.

Op het Kootwijkerzand staat al ruim 15 jaar een uitkijktoren van 9 meter hoog. Deze is medio 2014 gesloten voor publiek omdat de toren niet meer veilig was. Staatsbosbeheer vervangt de toren nu door een 12 meter hoge uitkijktoren en krijgt daarvoor een provinciale subsidie van 35.000 euro.

 

Op de Veluwe wordt ook een systeem opgezet waarmee (compensatie)investeringen in de natuur te kwantificeren zijn en kunnen worden vastgelegd. Daarbij wordt een Veluwecertificaat ontwikkeld. Zo'n certificaat geeft de investerende bedrijven de garantie dat hun natuurinvestering op de Veluwe wordt gerealiseerd. Stichting Veluwefonds heeft hiervoor 25.000 euro toegezegd gekregen.