Provincie: '28 statushouders wachten nog op een huis'

VELUWE Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft beoordeeld in hoeverre de Gelderse gemeenten erin zijn geslaagd in de tweede helft van 2015 het aantal statushouders te huisvesten dat het Rijk hen had opgedragen. 33 gemeenten hebben hun taakstelling gehaald. Twintig gemeenten hebben nog een achterstand. Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe haalden allemaal de taakstelling van de provincie.

De peildatum voor dit collegebesluit is 25 januari 2016. De Gelderse gemeenten moesten in de tweede helft van 2015 1.764 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten. Die taakstelling kwam bovenop de achterstand van 611 mensen uit het eerste halfjaar van 2015.

Op 25 januari waren de Gelderse gemeenten er in totaal in geslaagd 2.347 statushouders een woning te bieden. De achterstand van de 20 gemeenten wordt gecompenseerd door de voorsprong van andere gemeenten. Daarmee heeft Gelderland zijn taakstelling voor de tweede helft van 2015 op 28 mensen na gehaald.

Een goede prestatie, vindt gedeputeerde Josan Meijers. ,,Het is een forse opgave, die de gemeenten elk halfjaar krijgen, en die zal voorlopig niet kleiner worden. Ik zie dat de gemeenten en de woningcorporaties zich flink hebben ingezet de laatste maanden, en heb er vertrouwen in dat ze dat onverminderd zullen blijven doen."

Van de 53 Gelderse gemeenten met een taakstelling (Zevenaar is vrijgesteld, omdat het een aanmeldcentrum heeft) hebben 33 gemeenten die gehaald, of zelfs al een voorsprong gerealiseerd.

De twintig overige gemeenten hebben hun taakstelling nu niet gehaald, of kampen nog met een achterstand uit een eerdere periode. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Putten. Gedeputeerde Meijers vraagt die gemeenten met een plan van aanpak te komen, en nodigt hen uit voor een gesprek.