• Barry Wensink/BDUmedia

Provinciale zorg over H2O

VELUWE De volledige coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA in de Provinciale Staten van Gelderland spreekt zorg uit over de ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijventerrein H2O. Daarvan wordt vastgesteld dat de drie gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek de zaak niet goed oppakken. Maar ook de rol van de provincie wordt tegen het licht gehouden.

door Dick van der Veen

Die maakte immers van H2O in 2013 een pilot na een besluit over versoepeling van de vestigingseisen. Nog in april van dit jaar sprak de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje in Hattem zijn optimisme uit over de toekomst en de samenwerking tussen de drie partners. Daar kijkt de coalitie heel anders tegenaan. Ze wil weten hoe Gedeputeerde Staten de situatie nu, vijf maanden later, beoordelen. Ze wil weten hoe het college zijn taak ziet in evaluatie en heroriëntatie van het bedrijventerrein. Constateren dat de drie gemeenten een aanzienlijk financieel risico lopen met het dossier en stellen vast dat voor alle drie een oplossing heel hard nodig is. Gedeputeerde Staten wordt gevraagd uit te leggen wat de stand van zaken op dit moment is, wat haar rol tot nu toe is geweest en wat ze voor de toekomst in gedachten heeft. In de gemeenteraad van Oldebroek zijn ook al kritische vragen gesteld over de rol van de provincie. Het gaat dan vooral ook om het bedrijf Euroma in Wapenveld. Daarbij wordt van twee kanten aan de provincie getrokken. Enerzijds de roep om medewerking voor overplaatsing naar Hattemerbroek en anderzijds vanuit Heerde vraag om het bedrijf toestemming te geven naar het naastgelegen voormalige terrein van Berghuizer Papierfabriek te verkassen.