• Hanneke Bloemendaal

Provinciale Staten toegelicht op Agnieten College Wezep

WEZEP Nummer 6 op de lijst van het CDA voor de Provinciale Staten, Hans van Ark, heeft afgelopen vrijdag een aantal gastlessen verzorgd op het Agnieten College in Wezep. Tijdens de interactieve lessen werden de taken van de provincie benadrukt.

Hanneke Bloemendaal

,,Sommigen zullen mij misschien kennen als voormalig dominee hier uit het dorp. Misschien heb ik enkelen van jullie zelfs wel gedoopt", opent Hans van Ark zijn gastles voor de leerlingen uit 4 vmbo. ,,Ik sta hier nu echter omdat ik kandidaat ben voor de Provinciale Staten en jullie iets wil vertellen over hoe dit allemaal werkt." Met een paar opwarmende vragen als 'Hoe vaak mag je in Nederland stemmen?, 'Welke provincie heeft de meeste werkgelegenheid en 'Wat is volgens jullie de rijkste provincie?' heeft hij al snel een aandachtig jong publiek. Dat de leerlingen nog niet stemgerechtigd zijn, doet er volgens hem niet toe. ,,Dat zijn ze over een jaar of twee wel. Zeker als het over de provincie gaat, is er desinteresse voor de politiek. Krap 50% gaat nu maar naar de stembus. Dat moet en kan beter." Kim Meijer, docent maatschappijleer van het Agnieten College Wezep, is enthousiast over de gastlessen: ,,We hebben het nu over politiek en wat is er dan mooier dan dat iemand uit de politiek zelf zijn verhaal doet?"

STELLING Na de eerste vragenronde volgt een kort, ludiek filmpje dat de taken van de provincie toelicht, waarna Van Ark voorstelt om de Provinciale Staten 'na te spelen' aan de hand van stellingen. De leerlingen mogen voor of tegen stemmen of zich onthouden van een stem. Eén van de stellingen luidt: 'Vliegveld Lelystad mag niet open, ze zoeken maar mooi een andere plek'. De klas vindt unaniem dat Lelystad open mag. Vervolgens legt Van Ark uit dat je ook voorwaarden kunt verbinden aan de stelling. Bijvoorbeeld: Vliegveld Lelystad mag pas open als de laagvliegroutes zijn aangepast. Nu zijn de meningen verdeeld: 50% is voor en 50% is tegen. ,,Het is mooi om te zien dat jullie er zo genuanceerd over denken, dat maak ik in het echt wel anders mee!"

Veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn speerpunten van het CDA in Gelderland. Om de discussie op gang te brengen poneert Van Ark een denkbeeldige stelling: 'Een helm op de fiets moet verplicht worden'. Deze stelling wordt massaal afgeschoten. ,,Als je wordt aangereden met een helm op, maakt dat niet uit. Pijn heb je toch wel!"

LOOPBAAN Hans van Ark is momenteel landelijk missionair predikant bij de Protestantse Kerk. Zijn motivatie om zich wederom, naast zijn werk als predikant, op het politieke pad te begeven (hij was eerder al gemeenteraadslid in Heerde): ,,Ik hoor veel om me heen: 'ze doen maar wat daar in Arnhem' en 'er wordt toch niet naar me geluisterd'. Dat is naar mijn stellige overtuiging niet waar. Er wordt wel degelijk geluisterd om een stem te vertalen in goede besluiten." Hij vervolgt: ,,Daarbij leven we in een democratie, hetgeen niet vrijblijvend is. Je moet samen die democratie dragen. Door te stemmen. Daar geloof ik in."