Protest tegen sloop Koepel op stadsmuur

HATTEM In Hattem is commotie ontstaan nu de gemeente voornemens is om in het kader van de binnenstadplannen de koepel, die bovenop de stadsmuur is gevestigd, te gaan slopen. Reden voor een aantal Hattemers om een petitie te starten.

door Angela van Erven

In het ambitiedocument binnenstad dat in maart aan de raad is gepresenteerd staat dat de gemeente de monumentale trap gaat restaureren en een verbinding van boven naar de onderkant van de muur wil maken, de koepel op de toren verwijderen en om de toren heen een mooie plek creëren. ,,Hier zijn wij het niet mee eens en ik denk dat wij niet de enige Hattemers zijn die deze koepel liever niet zien verdwijnen. Wij hopen dat de gemeente het besluit wil herzien en dat zij na de overhandiging van de handtekeningen de koepel zal laten renoveren", aldus de initiatiefnemers van de petitie. De handtekeningen zijn aan wethouder Jan van der Heeden gegeven. ,,Waarom we de verkentoren zo belangrijk vinden, komt omdat er in Hattem al zoveel anders is geworden, maar naast dat hoort het bij het aanzicht van Hattem. Het is een stukje geschiedenis dat we niet weg moeten willen halen'', aldus de initiatiefnemers. Een alternatief plan van Stichting Stadskern Hattem (SSH) sloot volgens de gemeente niet aan bij het gekozen ontwerp. SSH, dat zich inzet voor het behoud van monumentale panden in Hattem, wil de huidige niet functionele Koepel een herbestemming geven door er een verblijf voor vleermuizen te creëren waardoor het monument behouden kan blijven en het daarnaast een natuurbeschermingsfunctie krijgt. In het verleden heeft SSH al vaker met de gemeente gesproken over de verkentoren.

Door een administratieve fout een aantal jaren geleden tijdens de oplevering van het Hoge Huis aan Triada, is het nog maar de vraag of de Koepel ook daadwerkelijk een monument is. SSH heeft daarom deze vraag neergelegd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. ,,Op dit moment is daar nog geen uitsluitsel over", aldus Gerard Weever namens SSH. Hoewel de stichting betrokken was bij het maken van de plannen voor de binnenstad is niet expliciet naar voren gekomen dat de Koepel gesloopt zou gaan worden. Tijdens de gehouden informatieavonden ging veel aandacht uit naar de inrichting van het Kerkplein. Ook de initiatiefnemers van de petitie geven aan dat zij pas onlangs op de hoogte waren van de sloopplannen van de Koepel.