• Wijnand Kooijmans

Proef met stemmen op station

NUNSPEET Er komt een proef met een stembureau in de wachtruimte van het NS-station in Nunspeet. Hiervoor is inmiddels de benodigde toestemming binnen. Volgens burgemeester Breunis van de Weerd is er bewust voor gekozen het stembureau te openen bij zowel vertrek als terugkomst van reizigers. In het laatste geval hebben ze meer tijd om te stemmen dan bij vertrek.

Wijnand Kooijmans

Bij de leden van de commissie algemeen beleid bestond aanvankelijk wat aarzeling rond de pilot. Dit omdat wordt gevreesd dat er weinig gebruik van gemaakt gaat worden bij de verkiezingen. De commissieleden staan ook kritisch tegenover de spreiding van de stembureaus over de totale gemeente. Onder meer leeft de vraag of het wenselijk is twee stembureaus in te richten in het wijkontmoetingscentrum De Binnenhof gezien de geringe ruimte die hier beschikbaar is.

UNIT Als mogelijke opties worden genoemd de plaatsing van een unit in de wijk Molenbeek of in Elspeet om daar de stemlokalen dichter bij de mens te brengen. Martin Mol (Gemeentebelang) vindt dat stemlokalen in de kern Nunspeet soms dicht bij elkaar liggen. Volgens Koos Meijer (CDA) is het een uitdaging alle stemlokalen honderd procent toegankelijk te maken, ook voor minder validen.

Volgens burgemeester Van de Weerd is ook binnen het college van burgemeester en wethouders kritisch gekeken naar de spreiding van de stembureaus. Waarbij hij erop wijst dat mensen vrij zijn in keuze van stembureau en daardoor ook kunnen kiezen voor een stembureau dat eventueel beter voor hen toegankelijk is. Van belang wordt vooral de communicatie genoemd, mede om te voorkomen dat mensen straks voor een gebouw staan waar voorheen een stemlokaal was.

OVERGANGSFASE Van de Weerd geeft aan dat het om een overgangsfase gaat. In Elspeet zal straks de nieuwbouw van de Da Costaschool volgens hem wel geschikt zijn voor het vestiging van een stemlokaal. In Hulshorst voldoet dorpshuis De Wieken voor 98 procent aan de toegangseisen.

Er zijn alleen wat problemen met een toegangsdeur welke eventueel bij een schilderbeurt volgens hem zijn te verhelpen. In Nunspeet is gekeken of eventueel een stemlokaal kan worden ingericht in de leegstaande Kruiskerk. Uiteindelijk is gekozen dit voor een deel van de dag onder te brengen in de locatie voor het bloedprikken.

Het gemeentehuis wordt één van de nieuwe stemlokalen. Hiernaast zijn als nieuwe stemlokalen aangewezen zorgcentrum De Bunterhoek, Het Noord-Veluws Museum, de Veluwse Heuvels, het gebouw van de Inclusief Groep en dienstencentrum Het Venster. Verder zorgcentrum Seewende, de Veluvine, het wijkontmoetingscentrum De Binnenhof en de Montessorischool. In Elspeet gaat het om de Oranjehof en De Da Costaschool.

KOSTEN Door de uitbreiding van het aantal stemdistricten moet 3.000 euro aan extra kosten worden gemaakt voor de aanschaf van materialen, zoals stembussen.