Proces detailhandelsvisie in Hattem

HATTEM De gemeente Hattem gaat binnenkort van start met het opstellen van een detailhandelsvisie. In samenwerking met ondernemersvereniging HAVO organiseert de gemeente eind mei twee bijeenkomsten: één voor eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad en één voor ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten wordt toegewerkt naar een gezamenlijke visie op de detailhandel, horeca en overige publieksgerichte functies in de Hattemse binnenstad. ,,De economie verandert en ook de manier waarop mensen winkelen verandert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vergrijzing - ook onder ondernemers-, internetbestedingen en toenemende mobiliteit van Nederlanders. In de detailhandelsvisie analyseren we dit en wordt bekeken wat dit voor Hattem betekent en welke kansen dit biedt. In de komende maanden gaat de gemeente samen met ondernemers en vastgoedeigenaren op zoek naar de kansen die er in onze prachtige stad zijn. In een later stadium in het proces gaan we ook in gesprek met inwoners en organisaties", vertelt wethouder Doret Tigchelaar. ,,Wat is het onderscheidend vermogen van Hattem?" is een vraag die veelvuldig gesteld zal worden, is haar verwachting. "Doel van de visie is dat uiteindelijk alle partijen concrete afspraken maken om echt stappen te kunnen zetten naar een vitale en toekomstbestendige binnenstad, waar het goed wonen, verblijven en winkelen is." De detailhandelsvisie moet kort na de zomer van 2015 klaar zijn.

'Denk mee over…' op maandag 1 juni

Op maandag 1 juni spreekt de gemeenteraad tijdens een bijeenkomst genaamd 'Denk mee over….' over de detailhandelsvisie. Zo ontstaat er aan het begin van het proces een beeld van de wensen en ambities van de gemeenteraad als het gaat om de detailhandelsvisie. De raad nodigt inwoners en ondernemers van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en desgewenst aan het gesprek deel te nemen. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in het stadhuis.