Presentatie detailhandelsvisie binnenstad Hattem

HATTEM De gemeente Hattem werkt samen met de ondernemersvereniging HAVO aan een detailhandelsvisie voor de binnenstad van Hattem. Dankzij de input van vastgoed-eigenaren en ondernemers is inmiddels een concept van de detailhandelsvisie gereed. Op 2 september aanstaande wordt de detailhandelsvisie gepresenteerd bij Vadesto. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en aan het gesprek deel te nemen.

Meerdere ontwikkelingen bedreigen de binnenstad zoals wij die nu kennen, zoals de vergrijzing en het toenemend aantal aankopen via internet. Om het onderscheidend DNA van Hattem te achterhalen en kansen te benutten is een visie nodig op de inrichting en het gebruik van het centrum van Hattem. In mei 2015 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een detailhandelsvisie. Het doel was om tot een gezamenlijke visie te komen op verschillende functies van de Hattemse binnenstad, zoals detailhandel, horeca en overige publieksgerichte functies.

Om wensen en ambities van vastgoedeigenaren en ondernemers in kaart te brengen zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De gemeenteraad van Hattem heeft op 1 juni zijn wensbeeld uitgesproken. Dit heeft geleid tot een visie met uitgangspunten, gewenste structuren en maatregelen die de binnenstad van Hattem weer laat aansluiten op hedendaagse wensen en ambities.

Op 2 september organiseert de gemeente Hattem een bijeenkomst waar de detailhandels-visie wordt gepresenteerd. Naast vastgoedeigenaren en ondernemers zijn ook inwoners van het centrum en overige belangstellenden van harte genodigd om de bijeenkomst bij te wonen en te praten over de nieuwe visie. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij Vadesto aan De Bleek 3 in Hattem. De deuren zijn om 19.30 uur geopend, om 20.00 uur begint de presentatie.